pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Ulgi podatkowe

Zmiany w ryczałcie a ulga IP BOX

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

20 stycznia 2021
Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym od 2021 roku. Czy programiści rozliczający się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mogli skorzystać z ulgi IP BOX? Czy tym razem ustawodawca przewidział zmianę w tym zakresie?

Czym różni się ryczałt od pozostałych form opodatkowania?

Podatnicy wybierając ten sposób opodatkowania płacą podatek od przychodu, w odróżnieniu od rozliczeń dokonywanych na podatku liniowym i skali, gdzie podatek jest płacony od dochodu. W związku z tym koszty uzyskania przychodu dla ryczałtu nie mają istotnego znaczenia, a kwota podatku nie jest uzależniona od osiąganych rocznych dochodów.

Dodatkowo podatnicy są obowiązani do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i przechowywania wszystkich dowodów zakupów w przypadku ewentualnej kontroli ze strony Urzędu Skarbowego. Poza ewidencją przychodów podatnicy są zobligowani do prowadzenia ewidencji środków trwałych i zatrudnienia.

Podatnicy stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mają również prawo do odliczeń od przychodów składek ZUS zapłaconych w danym roku podatkowym na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, tak jak w przypadku opodatkowania dochodów według podatku liniowego lub skali.

Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym dla programisty

Z powyższej formy opodatkowania mają prawo skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Dotychczas liczba branż, która mogła wybrać zryczałtowany podatek dochodowy była stosunkowo ograniczona. Wraz z nowelizacją ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym istotnie zwiększono liczbę branż, które mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Dołączono do nich następujące wolne zawody m.in. psycholog, fizjioterapeuta, notariusz, inżynier budownictwa, adwokat, radca prawny, księgowy, architekt oraz doradca podatkowy. Jednak wyłączeniu nadal podlegają działalności gospodarcze, które zajmują się:

 • prowadzeniem aptek,
 • kupnem i sprzedażą wartości dewizowych,
 • handlem częściami i akcesoriami pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzaniem wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Nowelizacja ustawy jest szczególnie korzystna dla programistów. Według nowych przepisów programista już po raz kolejny może obniżyć podatek dochodowy. Nowelizacja ustawy o ryczałcie spowodowała obniżenie dotychczasowej stawki opodatkowania dla programistów z 17% na 15% od przychodów ewidencjonowanych, a zmiany obejmują świadczenie usług:

 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.),
 • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), 
 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), 
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Dodatkowo, dzięki nowelizacji ustawy ze stawki ryczałtu 15% będą mogli skorzystać graficy, którzy świadczą usługi w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Zmianie nie uległa stawka opodatkowania ryczałtem w wysokości 8,5% przychodów dla działalności usługowej. Z tej stawki opodatkowania prawdopodobnie będą mogli również skorzystać podatnicy z branży IT, którzy nie kwalifikują się do żadnej z  wyżej przytoczonej działalności tzn. wykonują pozostałą działalność usługową.

Jednocześnie został zwiększony limit osiąganych przychodów, do których można skorzystać z ryczałtu (z 250 tys. euro do 2 mln. euro). W związku z tym od 2021 roku podatnik ma prawo skorzystać z ryczałtu, jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnik:

 • nie przekroczył 2 mln. euro przychodów z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
 • uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 mln. euro.

Ulga IP BOX nie dla ryczałtowców

Zmiana ustawy podatku ryczałtowego nadal nie przewidziała możliwości skorzystania z ulgi IP BOX. Co oznacza, że podatnicy stosujący formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ponownie zostają wykluczeni ze skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% dla programistów odliczanych od dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. W objaśnieniach dotyczących preferencyjnego opodatkowania tych dochodów Ministerstwo Finansów wskazało, że preferencja IP BOX skierowana jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność, która kwalifikuje się do działalności badawczo rozwojowej. Należy zauważyć, że preferencja IP BOX jest zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale nadal nie występuje w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej konsekwencji preferencją IP BOX nie są objęte osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Czy wybór ryczałtu jest korzystny ?

Warto jest przyjrzeć się temu sposobowi opodatkowania zwłaszcza, jeśli podatnik w ciągu roku nie ponosi kosztów uzyskania przychodu lub są one niewielkie. Należy jednak mieć na uwadze, że wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatnicy nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania IP BOX w wysokości 5% oraz odliczyć ulgi prorodzinnej (z wyjątkiem podatników, którzy dodatkowo osiągają inny dochód) na zasadach ogólnych.

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą formy opodatkowania możesz tego dokonać najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Osiągając przychody od początku roku, decyzję o zmianie formy opodatkowania należy podjąć do 20 lutego poprzez bezpośrednie zgłoszenie do Urzędu lub wypełnienie formularza CEIDG-1 i przesłanie go drogą elektroniczną do Urzędu Miasta lub Gminy.

Oliwia Żak
Asystentka ds. ewidencji ulgi IP BOX

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: