pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

VAT

Czym jest nadwyżka VAT i co można z nią zrobić?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

15 lutego 2024
Z tego artykułu dowiesz się:
- czym jest nadwyżka VAT
- co warto z nią zrobić
- kiedy następuję zwrot podatku VAT

Nie wszyscy podatnicy zdają sobie sprawę, że w sytuacji posiadania nadwyżki podatku VAT istnieje opcja przeniesienia jej na kolejny okres rozliczeniowy. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, istotne jest zrozumienie obowiązujących przepisów i zobowiązań. Dlatego warto zgłębić kwestię nadwyżki VAT i tego co można z nią zrobić.

Nadwyżka podatku VAT – czym jest?

Nadwyżka podatku VAT polega na gromadzeniu większej kwoty w okresie rozliczeniowym, gdzie zakupy przewyższają sprzedaż. Jest to suma podatku VAT naliczonego od faktur zakupu i podatku VAT należnego od faktur sprzedaży.

W zależności od charakteru prowadzonej działalności, istnieje kilka sposobów, w których pojawia się nadwyżka podatku VAT. Zwykle jednak ma to miejsce, gdy suma podatku naliczonego jest wyższa niż suma podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym. W takiej sytuacji można:

  • ubiegać się o przekazanie nadwyżki na rachunek bankowy,
  • złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku na rachunek VAT, wykorzystywany w przypadku podzielonych płatności,
  • przenieść nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy.
  • Przenieść nadwyżkę VAT na inne zobowiązania podatkowe (np. na zaliczkę na podatek dochodowy)

Nadwyżka podatku VAT – co warto zrobić?

Jak już wspomniano, przedsiębiorca, który zanotował nadwyżkę podatku VAT w danym okresie rozliczeniowym, ma do wyboru kilka możliwości. Każdą z tych opcji należy dokładnie rozważyć, aby znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie. W sytuacji braku odpowiedniej wiedzy lub pojawienia się wątpliwości, zaleca się skorzystanie z doradztwa biznesowego. Doświadczeni księgowi w biurach rachunkowych mogą udzielić pomocy opartej na swoim fachowym doświadczeniu oraz wiedzy.

Warto pamiętać, że nadwyżkę podatku naliczonego nad podatkiem należnym zwraca Urząd odpowiedzialny za danego podatnika. Aby uzyskać tę różnicę VAT, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku wyrażającego taką intencję.

Kiedy następuje zwrot nadwyżki podatku VAT? Wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, jak istotne są terminy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zgodnie z procedurą, zwrot nadpłaconego podatku następuje w ciągu maksymalnie 60 dni od złożenia rozliczenia VAT, w którym uwzględniona jest nadwyżka podatku VAT. Ten okres może być jednak wydłużony lub skrócony w pewnych sytuacjach.

Istnieją dwie główne przyczyny takich zmian.

  • Pierwsza to wydłużenie terminu zwrotu nadwyżki VAT o 180 dni, co ma miejsce, gdy podatnik nie wykazuje żadnej sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym, nawet tej zwolnionej z podatku.
  • Z kolei skrócenie terminu do 25 dni zachodzi w przypadku, gdy podatnik złożył wniosek o zwrot na rachunek bankowy i spełnia warunki określone w art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, lub wnioskował o zwrot na rachunek VAT.

Czasami naczelnik urzędu skarbowego może również wydłużyć powyższe terminy z powodu konieczności dodatkowej weryfikacji.

Nadwyżka VAT a jej zasadność

Nie wszyscy przedsiębiorcy są świadomi, że zwrot nadpłaconego podatku dokonywany przez urząd skarbowy jest procesem manualnym, który wymaga wstępnej weryfikacji zasadności. Jak wspomniano wcześniej, możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu VAT, szczególnie gdy pojawiają się wątpliwości co do uprawnienia przedsiębiorcy do takiej refundacji. Weryfikacje mogą obejmować nie tylko ocenę kontrahentów, lecz także inne działania sprawdzające, jak kontrole podatkowe, celno-skarbowe czy postępowania podatkowe. Jeśli uprawnienie do zwrotu VAT zostanie potwierdzone, kwota należna jest wypłacana z odsetkami w wysokości 50% odsetek za zwłokę. W przypadku pojawienia się wątpliwości warto skorzystać z pomocy doświadczonych księgowych, którzy mogą służyć pomocą w rozumieniu praw dotyczących tego procesu.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: