pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

VAT

Europejski numer VAT

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

19 października 2023
W tym artykule dowiesz się:
-Czym jest europejski numer VAT?
-Do kogo należy rejestracja VAT UE?
-Kiedy należy złożyć deklarację VAT-R?

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji w Unii Europejskiej, muszą zarejestrować się do VAT-UE. Kto i kiedy musi tego dokonać?

Czym tak naprawdę jest VAT UE?

Jest to nic innego jak europejski numer VAT, przygotowany specjalnie dla podatników którzy korzystają z poniższych transakcji w Unii Europejskiej:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia usług w stosunku, do których zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT
  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług (rozliczenie z tytułu podatku VAT spoczywa na nabywcy usługi),
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, inaczej WDT,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, inaczej WNT Przedsiębiorca otrzymuje NIP europejski, który dla polskich podatników wygląda jak NIP nadawany w chwili założenia firmy, z tą różnicą, że poprzedzony jest przedrostkiem PL. Ten dodatkowy wpis pokazuje kraj, z którego pochodzi firma używająca numeru.

Dla kogo jest rejestracja do VAT-UE?

Rejestracja VAT-UE należy do czynnych podatników VAT oraz do podatników korzystających z zwolnienia VAT. Podatnicy zwolnieni z VAT, rejestrują się do VAT-UE, jeśli korzystają z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) oraz jeśli nabyta transakcja przekracza 50 000 zł. Jeśli nie przekroczą tego limitu, mogą dokonać dobrowolnej rejestracji. Zalecane jest, aby deklarację VAT-UE wysyłać za każdym razem kiedy dokonywane są transakcje zagraniczne. Ważne! Jeśli nievatowiec uzyska europejski NIP, może nadal korzystać ze zwolnienia VAT.

Deklaracja VAT-R

W celu rejestracji do VAT UE, podatnik musi złożyć deklaracje VAT-R wraz z wypełnioną
częścią C.3. Deklarację składamy przed dokonaną transakcją w Unii Europejskiej, w każdym miesiącu i rozliczyć ją możemy do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy. Wypełniając deklarację VAT-R dla celów rejestracji do VAT-UE, najważniejsza jest cześć C.3. Podmiot zwolniony z VAT zaznacza poz. 66 i/lub poz. 67. Podatnicy będący czynnymi podatnikami VAT zaznaczają poz. 65.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: