pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

VAT

Ładowanie pojazdu potraktowane jako dostawa towarów!?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

06 listopada 2023
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 20 kwietnia 2023 r. (C-282/22) rozstrzygnął znaczące zagadnienie podatkowe związane z branżą pojazdów elektrycznych. Zdaniem Trybunału, ładowanie pojazdu elektrycznego musi zostać potraktowane jako dostawa towarów, a nie jako usługa.

Sprawa dotyczyła polskiej spółki, która złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do Krajowej Informacji Skarbowej. Chodziło o instalację ładowarek do samochodów elektrycznych. Klient po skorzystaniu z usługi musiał zapłacić za wszystkie czynności związane z ładowaniem pojazdu. 

Od czego się zaczęło?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej stwierdził, że ładowanie samochodu elektrycznego powinno zostać potraktowane głównie jako dostawa energii elektrycznej. Spółka poza samym ładowaniem oferowała również udostępnienie urządzeń do ładowania, wsparcie techniczne oraz dostęp do aplikacji, która daje możliwość rezerwacji ładowarek. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że są to jedynie czynności pomocnicze. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Interpretacja indywidualna została w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylona. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora KIS. Uznał, że jako główną czynność należy uznać udostępnienie przez przedsiębiorstwo stacji do ładowania. Następnie sprawa trafiła do NSA, który zadał pytanie prejudycjalne do Sądu Unijnego. 

Wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że ładowanie elektrycznego auta to dostawa towarów. Tak jak określił to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – jako główne świadczenie powinno się uznać dostarczanie energii do akumulatora samochodu. Sąd wskazał również, że inne czynności towarzyszące nie mają znaczenia. Służą one bowiem w całości dostawie towarów (dostarczaniu energii). 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: