pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

VAT

Przedsiębiorco sprawdź, czy posiadasz status małego podatnika.

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

18 września 2023
Już od 1 lipca 2023 r. tzw. pakiet SLIM VAT 3, zwiększa limit, który uprawnia do posiadania statusu małego podatnika. Limit ten ulega zmianie z kwoty 1 200 000 euro na kwotę 2 000 000 euro.

W tym artykule dowiesz się:

  • kiedy możesz skorzystać ze statusu małego podatnika;
  • jakie korzyści z tego wynikają;
  • jakie deklaracje musi składać mały podatnik.

Statusu małego podatnika-kiedy przysługuje?

Ustawa o VAT reguluje warunki dotyczące statusu małego podatnika. Status ten przysługiwał dotychczas podatnikom, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku wraz z podatkiem VAT nie przekroczyła 1 200 000 euro. Do przeliczenie na złotówki stosuje się kurs średni euro NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego. Kwotę tę należy zaokrąglić do tysiąca złotych. Limit ten po przeliczeniu wynosi 5 793 000 zł.

Znacznie niższy limit jest w przypadku przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi lub którzy są agentami. W takiej sytuacji limit wraz z kwotą podatku nie może przekraczać w poprzednim roku podatkowym kwoty 45.000 euro, czyli w roku 2023 limit ten wynosi 217.000 zł.

Reasumując od 1 lipca 2023 roku małym podatnikiem VAT będzie przedsiębiorca, którego sprzedaż wyrażona w kwocie brutto w 2022 roku nie przekroczyła kwoty 9 654 000 złotych. Natomiast zmian nie uległ limit 45.000.

Czy to korzystne posiadać status małego podatnika?

Status małego podatnika daje kilka korzyści. Podatnicy posiadający ten status mogą wybrać kwartalny sposób rozliczania VAT oraz co ważne mają możliwość wyboru kasowej metody rozliczania VAT.

Wyższy limit skutkuje zwiększeniem liczby podatników uprawnionych do zastosowania metody kasowej oraz skorzystania z kwartalnego rozliczenia w VAT.

Jak wybrać metodę kasową i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Aby rozliczać się kasowo w podatku VAT należy dokonać aktualizacji na druku VAT-R. Wyboru tego dokonać należy w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik będzie stosował metodę kasową. Istotnym jest fakt, że podatnik może dokonać wyboru metody kasowej w dowolnym momencie i nie musi to być początek roku.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, gdy przedsiębiorca rozlicza się metodą kasową?

Zgodnie z art.21 ust.1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy u tych przedsiębiorców powstaje:
– z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT lub
– z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymienionego powyżej.

W momencie, gdy podatnik otrzyma część zapłaty powstanie obowiązek podatkowy tej części. Istotne jest to, aby na fakturach znajdował się zwrot metoda kasowa.

Co z podatkiem VAT naliczonym, czyli z faktur zakupowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT dopiero w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za nabyte towary czy usługi. Analogicznie do faktur sprzedażowych uregulowanie części należności z faktur zakupowych daje prawo podatnikowi do odliczenia tylko zapłaconej części VAT.

Jakie deklaracje należy składać?

Z ustawy wynika, że przedsiębiorcy rozpoczynający własny biznes przez pierwszych 12 miesięcy muszą składać deklaracje VAT w okresach miesięcznych. Mimo, że podatnik jako zasadę rozliczania podatku VAT wybiera metodę kasową musi przez pierwszy rok działalności wysyłać deklarację za okresy miesięczne. Termin ten rozpoczyna swój bieg od daty rejestracji do VAT. Nie jest to data założenia firmy.

Natomiast gdy podatnik prowadzi już firmę dłużej jak 12 miesięcy zobligowany jest do rozliczenia podatku VAT rozliczanego kasowo w okresach kwartalnych na pliku JPK_V7K. Nie ma tutaj możliwości wyboru między rozliczeniem miesięcznym oraz kwartalnym. Podatnik powinien pamiętać, że po upływie pierwszych 12 miesięcy stosowania metody kasowej musi przejść na kwartalny tryb rozliczania się w podatku VAT. Przedsiębiorca dokonuje zmiany na druku VAT-R. Podsumowując metoda kasowa w podatku VAT charakteryzuje się kwartalnym rozliczaniem tego podatku– wyjątkiem są podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą.

Powyższe przywileje pozwalają na konkurowanie mniejszym firmom z większymi podmiotami gospodarczymi. Podatnicy, korzystający z przywilejów przeznaczonych dla małych podatników, efektywniej zarządzają płynnością finansową swojej firmy, przesuwając w czasie m.in. zapłatę podatku VAT. Efektywniej mogą zarządzać kapitelem i skuteczniej planować inwestycje.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: