pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

VAT

Wynajem pojazdu za granicą – czy zawsze to import usług?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

21 marca 2024
Nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu są podróże służbowe odbywające się nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Często niezbędny okazuje się wtedy wynajem środka transportu, który w zależności od kilku czynników może powodować różne skutki w podatku VAT.

Przy wynajmie pojazdu za granicą kluczowe znaczenie mają dwa następujące aspekty:

  • czas dysponowania przedmiotem najmu,
  • miejsce przekazania pojazdu.

Najem krótkoterminowy

Przez najem krótkoterminowy pojazdu rozumie się jego wykorzystywanie przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Przy rozliczeniu podatku VAT od tego typu usług kluczowe znaczenie ma miejsce faktycznego oddania pojazdu do dyspozycji usługobiorcy. W przypadku przekazania go w innym kraju niż Polska, nie będziemy zobowiązani do rozliczenia podatku VAT, zobligowany do tego będzie zagraniczny usługodawca, który powinien opodatkować usługę w kraju, w którym przekazanie nastąpiło.

Z kolei, jeśli oddanie środka transportu przez firmę zagraniczną nastąpiło w Polsce, polski podatnik powinien rozliczyć transakcję w ramach importu usług.

Najem długoterminowy

Z najmem długoterminowym mamy styczność, kiedy czas dysponowania przedmiotem najmu przekracza 30 dni. W tym przypadku nie ma znaczenia miejsce faktycznego przekazania pojazdu, zastosowanie ma tu ogólna zasada wskazana w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą rozliczenie podatku VAT następuje zgodnie z siedzibą wynajmującego pojazd. Oznacza to, że w tej sytuacji to polski podatnik zobligowany jest do wykazania importu usług.

Korzystasz ze zwolnienia z VAT? Pamiętaj o tym!

Szczególną czujność powinni zachować podatnicy zwolnieni z VAT, ponieważ we wskazanych wyżej przypadkach również są oni zobowiązani do rozliczenia importu usług, który w ich przypadku nie jest neutralny podatkowo. Rozliczenie następuje poprzez naliczenie należnego podatku VAT według stawki krajowej i złożenie deklaracji VAT-9M. Zapłacony podatek przedsiębiorca zwolniony z VAT ma prawo ująć w kosztach działalności.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: