pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Zakładanie firmy

Dlaczego zatrudnienie B2B może się opłacać?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

11 lipca 2023
B2B to skrót od angielskiego business to business. W dosłownym znaczeniu biznes dla biznesu. Jest to rodzaj współpracy, pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi. Umowa B2B nie podlega kodeksowi pracy. Współpraca ta oparta jest na kodeksie cywilnym. Coraz częściej przedsiębiorcy przechodzą z zatrudnienia pracowników na umowę o prace na kontrakt B2B. Decydując się, na przejście na kontrakt B2B obie strony mogą na tym skorzystać.

Jakie są zalety przejścia z umowy o pracę na umowę B2B?

 

Przejście z umowy o pracę na kontrakt B2B posiada szereg zalet, którym warto się bliżej przyjrzeć:

 • wyższe wynagrodzenie – osoba przechodząca z umowy o pracę na kontrakt B2B, może otrzymywać wyższe wynagrodzenie za taki sam zakres obowiązków. Często zleceniodawca oferuje wyższe stawki ze względu między innymi na brak konieczności odprowadzania składek ZUS za pracownika i opłacania płatnych urlopów zdrowotnych. Również zmniejsza się im wysokość podatku VAT i podatku dochodowego.
 • większa ilość kontrahentów – umożliwia nawiązanie współpracy nawet z kilkoma przedsiębiorstwami, co będzie generowało dodatkowe przychody,
 • elastyczne godziny pracy – nie ma narzuconych konkretnych godzin pracy, ani miejsca, w którym dane zlecenie ma zostać wykonane,
 • swoboda wyboru formy opodatkowania,
 • rozliczanie wydatków związanych z prowadzoną działalnością – przedsiębiorca ma możliwość wliczania w koszty wydatków związanych z prowadzoną działalnością (mniejsza podstawa do wyliczenia podatku dochodowego) i odliczania od zakupów podatku VAT (podatek VAT należny, który podatnik musi zapłacić do Urzędu Skarbowego, pomniejszany jest o VAT naliczony widoczny na fakturach zakupowych),
 • niższe składki ZUS dla nowych przedsiębiorców – osoba podejmująca się nowej działalności lub ponownego jej otwarcia po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia, lub zakończenia działalności gospodarczej może skorzystać z ulg w składkach ZUS:
  -przez pierwsze 6 miesięcy można korzystać z „Ulgi na start” – daje ona możliwość opłacania wyłącznie składki zdrowotnej,
  – po zakończeniu okresu „Ulgi na start” przedsiębiorca może skorzystać z „Małego ZUS-u” przez 24 miesiące. W trakcie tych 24 miesięcy składka zdrowotna jest opłacana w pełnej wysokości, natomiast składki społeczne opłacane są w niższej kwocie.

Po upływie wyżej wymienionych okresów przedsiębiorca musi opłacać „Duży ZUS”, czyli składki ZUS w pełnej wysokości.

 

Zatrudnienie B2B nie jest bez wad.

 

Tak jak wszystko zatrudnienie B2B, również posiada swoje ciemne strony:

 • założenie działalności – osoba decydująca się na przejście z umowy o pracę na kontrakt B2B zobowiązuję się posiadać działalność gospodarczą,
 • wystawianie faktur – zleceniobiorca musi wystawiać faktury sprzedażowe na świadczone usługi w celu udokumentowania wykonanego zakresu usług wymienionych w kontrakcie,
 • brak zabezpieczenia kodeksem pracy – w związku z tym, że jest to forma współpracy, a nie stosunku pracy nie ma praw gwarantowanych przez kodeks pracy, na przykład dodatków za staż pracy czy też urlopów wypoczynkowych.
 • samodzielna księgowość – należy prowadzić samodzielnie księgowość lub powierzyć swoje przedsiębiorstwo w ręce księgowej. Dodatkowo trzeba pamiętać o terminowych płatnościach zaliczek podatku dochodowego, podatku VAT i składek ZUS.
 • nie dla każdego preferencyjne składki ZUS – nie można skorzystać z wymienionych wyżej w artykule preferencji w składkach ZUS, jeżeli pracujemy dla byłego pracodawcy. W takim przypadku od początku założenia działalności należy opłacać składki ZUS w pełnej wysokości.

 

Podsumowując, czy zatrudnienie B2B może się opłacać?

 

Każda osoba indywidualnie powinna wybrać opcję jak najlepszą dla siebie. Warto przeprowadzić analizę swojego aktualnego zatrudnienia i zastanowić się, czy zmiana formy zatrudnienia da dodatkowe korzyści i przyczyni się do zwiększenia przychodów. Umowa B2B będzie na pewno korzystniejsza dla osób ceniących sobie elastyczność w pracy, a także mających wysokie wynagrodzenia. Natomiast umowa o pracę daję poczucie większego bezpieczeństwa, stabilności, a także gwarantuje dostęp do dodatków pracowniczych.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: