Zakładanie firmy

Informatycy a PKD

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

10 sierpnia 2023
Z tego artykułu dowiesz się:
- z jakich kodów PKD mogą skorzystać przedsiębiorcy z branży informatycznej;
- z jakiej stawki ryczałtu będzie mógł skorzystać informatyk lub programista;
- jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi informatyków.

Jakie PKD powinni wybrać informatycy?

Przedsiębiorca, który będzie świadczył usługi informatyczne zobowiązany jest do wybory
właściwego kodu PKD, który będzie określał przeważający rodzaj prowadzonej przez niego
działalności. W przypadku tych konkretnych usługodawców temat jest bardziej złożony,
ponieważ wybór właściwego kodu PKD jest zależny od konkretnych czynności, które dany
informatyk będzie wykonywał.
W poniższej tabeli wskazujemy właściwe kody PKD dla czynności, które mogą być
przedmiotem usług świadczonych przez informatyków. Należy pamiętać, że przedsiębiorca
zakładający działalność powinien wybrać jeden kod główny dla przeważającej części
działalności oraz może wybrać dowolną ilość dodatkowych kodów.

26.20.ZPodklasa ta obejmuje produkcję i/lub montaż komputerów elektronicznych oraz laptopów, serwerów komputerowych, urządzeń pamięci, urządzeń wejścia/wyjścia (np. drukarki, monitory, klawiatury)  
46.51.ZPodklasa ta obejmuje sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania  
47.41.ZPodklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną komputerów, urządzeń peryferyjnych, konsoli do gier wideo, oprogramowania standardowego (włącznie z grami wideo).  
62.01.ZPodklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników oraz analizowanie i projektowanie systemów gotowych do użycia.  
62.02.ZPodklasa ta obejmuje planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników.
62.03.ZPodklasa ta obejmuje zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.  
62.09.ZPodklasa ta obejmuje pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną: usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów, instalowanie komputerów osobistych, instalowanie oprogramowania.  
63.11.ZPodklasa ta obejmuje działalności związane z zapewnieniem infrastruktury dla usług hostingowych, przetwarzania danych i działalności powiązanych, specjalistyczne usługi hostingowe, przetwarzanie danych.  
95.11.ZPodklasa ta obejmuje naprawę i konserwację komputerów i urządzeń peryferyjnych  

Stawka ryczałtu dla informatyka

Wybór formy opodatkowania w formie ryczałtu może być szczególnie korzystny dla branży IT, z tego względu, że to najczęściej w przypadku informatyków czy programistów mamy do czynienia z małymi kosztami, które nie pozwolą na obniżenie podstawy opodatkowania. Jeśli chodzi o usługi programistów, możemy spotkać się z różną linią orzeczniczą. Co do zasady, usługi związane stricte z programowaniem oraz usługami doradczymi w tym zakresie, opodatkowane są stawką 12%. Pozostałe usługi, które bezpośrednio nie wynikają z katalogu ustawy, mogą skorzystać ze stawki 8,5% – są to np. przeprowadzane testy manualne lub analizy aplikacji czy oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że zasadniczo w wielu przypadkach trudno jest ocenić, czy dana czynność związana jest z programowaniem, czy znajduje się już poza obrębem danej usługi. Stąd jeśli chcemy skorzystać z obniżonej stawki opodatkowania najbezpieczniej jest zweryfikować to poprzez wystąpienie do GUS-u o określenie właściwego PKWiU dla rodzaju wykonywanej działalności, a następnie do Dyrektora KIS w celu potwierdzenia wyboru właściwej stawki opodatkowania.

Usługi informatyczne a VAT

Należy pamiętać, że co do zasady przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli wartości 200 000 zł przychodu, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego i tym samym, nie są zobowiązani do rejestracji jako czynni podatnicy VAT. Wyjątkiem jest jedynie jeśli świadczą usługi doradcze np. z zakresu informatyki czy programowania. – wtedy zwolnienie nie obowiązuje. W kwestii stawek w branży informatycznej ma zazwyczaj zastosowanie 23% stawka podatku VAT. Jednak jeśli podatnik może wykazać, że zgodnie z przepisami ustawy o VAT jest wyłączonym autorem utworu, czyli programu komputerowego oraz otrzymuje wynagrodzenie za przekazanie, bądź udzielenie licencji do praw autorskich może on wówczas skorzystać z 8% stawki podatku.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: