pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Zakładanie firmy

PKD a działalność taksówkarska – zwróć uwagę na prawidłową stawkę ryczałtu oraz VAT 

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

11 września 2023
Założenie działalności w ramach świadczenia usług taksówkarskich może okazać się dobrym pomysłem na własny biznes. Jednakże osoby planujące rozpoczęcie działalności taksówkarskiej mogą zastanawiać się nad podatkowymi aspektami związanymi z taką decyzją. 

W tym artykule dowiesz się: 

– jaka jest prawidłowy kod PKD, 

– jaka jest prawidłowa stawka ryczałtu, 

– jaka jest prawidłowa stawka VAT. 

Wybór kodu PKD 

Odnosząc się do wyboru odpowiedniego kodu PKD należy wskazać, że w przypadku taksówkarzy najczęściej znajdzie zastosowanie kod 49.32.Z, czyli działalność polegającą na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc. Warto pamiętać, że wskazane PKD obejmuje także działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek wraz z kierowcą. 

Taksówkarski ryczałt – wybierz dobrą stawkę 

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług taksówkarskich będzie musiała również stanąć przed wyborem formy opodatkowania. W tym przypadku najczęściej nieopłacalne będzie rozliczanie się w formie podatku liniowego. Należy więc wziąć pod uwagę pozostałe możliwe opcje. W przypadku wyboru skali podatkowej taksówkarz będzie zobligowany do zapłaty 12% podatku do kwoty 120 000 zł rocznego dochodu oraz 32% podatku od nadwyżki podanej kwoty. Niewątpliwą zaletą wyboru tej formy rozliczania jest możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonką. Taksówkarz będzie mógł również odliczać od uzyskanego przychodu koszty prowadzonej działalności.  

Popularną formą opodatkowania wspomnianej działalności jest również ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którego odpowiednią stawką jest 8,5% przychodów. Jednakże przy wyborze tej formy należy pamiętać, że jest to podatek przychodowy, a tym samym taksówkarz nie będzie uprawniony do odliczania kosztów prowadzonej działalności, takich jak koszty paliwa, ubezpieczenia czy napraw auta służącego do prowadzenia działalności. 

Usługi taksówkarskie a VAT 

Innym istotnym tematem w kontekście omawianej działalności jest opodatkowanie VAT. Należy wskazać, że taksówkarze mają prawo skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, które zostało zawarte w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym, taksówkarz, którego wartość sprzedaży usług nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 200 000 zł nie musi rejestrować się do VAT. Ze zwolnienia mogą skorzystać również podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy 200 000 zł. W takim przypadku kwotę limitu ustala się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Natomiast jeśli taksówkarz zamierza świadczyć usługi na rzecz innych podatników VAT lub planuje osiągać wysokie obroty z działalności, wskazane będzie zarejestrowanie się do VAT. Pozwoli to na odliczanie VAT z otrzymanych faktur, w zakresie w jakim nabyte towary i usługi będą pozostawały w związku z prowadzoną działalnością.  

Odnosząc się do prawidłowej stawki VAT dla działalności taksówkarskiej należy wskazać, iż wynosi ona 8%. Jednakże taksówkarz ma również możliwość obniżenia wspomnianej stawki. Bowiem zgodnie z art. 114 ust. 1 w zw. z art. 146ea pkt 4 ustawy o VAT podatnik świadczący usługi taksówek osobowych może wybrać opodatkowanie VAT w formie ryczałtu o stawce 4%. Jednakże warto zauważyć, że w wyniku zastosowania ryczałtowego rozliczania VAT, taksówkarz nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur. Warto również wskazać, że ze stosowania 4% stawki wyłączone są usługi wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. W przypadku chęci wybrania takiej formy opodatkowania VAT, podatnik jest zobligowany do zawiadomienia na piśmie Naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym ryczałt ma być stosowany. Należy również wskazać, że po wybraniu ryczałtowego rozliczania podatnik będzie zobligowany do zachowania takiej formy opodatkowania przez co najmniej 12 miesięcy. 

Jak więc widać taksówkarze muszą podjąć kilka istotnych pod względem podatkowym decyzji. Szczególnie istotnymi zagadnieniami jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania oraz korzystnego sposobu rozliczania VAT. Najmniej problemowym aspektem jest natomiast dobór odpowiedniego PKD, którym w znakomitej większości będzie kod 49.32.Z. 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: