pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Zakładanie firmy

Usługi transportowe – jakie PKD, stawka ryczałtu i VAT.

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

03 lipca 2023

Z tego artykułu dowiesz się:

PKD usług transportowych – które wybrać?

 

Przedsiębiorca, który będzie świadczył usługi transportowe towarów, musi wybrać najbardziej pasujący kod PKD, który ujmuje w formularzu rejestracyjnym działalności gospodarczej CEIDG. PKD określające transport to 49.41.Z

 Usługi transportowe – stawka ryczałtu

 

Stawka ryczałtu w sektorze transportu jest niezwykle istotna. Należy pamiętać, że opodatkowanie przychodów uzyskanych w prowadzonej działalności gospodarczej właściwą stawką ryczałtu uzależnione jest od rodzaju faktycznie wykonywanych czynności.
W tym celu należy określić PKWiU dla każdej czynności przedsiębiorcy.

Dla ryczałtu istotny jest faktyczny zakres świadczonych usług. PKD precyzyjnie identyfikuje rodzaj działalności, co z kolei wpływa na wybór właściwej stawki podatkowej.

Stawka ryczałtu dla transportu wynosi:

  • 5,5% do opodatkowania przychodów w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
  • 8,5% do pozostałych przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług transportowych.

Warto zaznaczyć, że pojęcie taboru samochodowego odnosi się do zbioru różnych pojazdów samochodowych, służących różnym celom – uznać więc należy, że w przypadku taboru samochodowego chodzi o połączone ze sobą pojazdy, które poruszają się w całości po drodze.

VAT na usługi transportowe

 

W przypadku świadczenia usług transportu pasażerów, zgodnie z przepisami ustawy VAT, miejsce świadczenia jest ustalane na podstawie lokalizacji, w której odbywa się transport. Bez znaczenia jest, czy nabywca usługi jest podatnikiem VAT czy osobą fizyczną niebędącą podatnikiem. Oznacza to, że przewoźnik płaci podatek w każdym państwie, przez które odbywa się transport.

Stawka podatku VAT dla usług transportu pasażerów wynosi z reguły 8%.

Rozliczenie usług transportu towarów stanowi większe wyzwanie, wymaga bowiem uwzględnienia rodzaju transportu oraz statusu podatkowego nabywcy.

Ustawa o VAT rozróżnia transport krajowy, wewnątrzwspólnotowy, międzynarodowy oraz transport wykonywany poza terytorium kraju.

Dla usług transportu towarów na rzecz podatnika, ogólna zasada mówi, że miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik-usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej. Istnieją jednak dwa wyjątki od tej reguły. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy nabywca jest polskim podatnikiem VAT, a usługa jest wykonywana poza terytorium Unii Europejskiej, wtedy miejsce świadczenia uważa się za położone poza Unią. Drugi wyjątek dotyczy przypadku, gdy usługa transportu towarów jest realizowana na rzecz podatnika z kraju trzeciego spoza UE, ale transport w całości odbywa się na terytorium kraju, wtedy miejsce świadczenia uważa się za położone na terytorium kraju. Stawka VAT na usługi transportowe towarów różni się w zależności od rodzaju transportu:

  • transport międzynarodowy – stawka VAT 0%,
  • transport wewnątrzwspólnotowy – stawka VAT 23%,
  • transport krajowy – stawka VAT 23%,
  • jeśli transport jest wykonywany w całości poza terytorium kraju, usługa ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

W przypadku usług transportowych istnieje kilka innych sytuacji, w których również obowiązuje stawka VAT 0%. Dotyczy to m.in. transportu towarów, który jest wykonywany w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego, oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, jeśli jest on częścią usługi transportu międzynarodowego.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: