pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

SPORZĄDZANIE I ANALIZA UMÓW

Bądź mądry przed szkodą.
Nie daj się zaskoczyć.

Kary umowne, zakazy konkurencji czy obowiązki raportowe – to tylko wierzchołek
góry lodowej. A może zapisy umowne przycisnęły Cię do ściany?

Nasi prawnicy pomogą Ci tę ścianę zburzyć.

Zwykle ludzie dzielą się na dwie grupy…

Tych, którzy zlecają pisanie umów prawnikom… 

I tych, którzy
dopiero zaczną
to robić.

Tych, którzy zlecają pisanie umów prawnikom… 

I tych, którzy
dopiero zaczną
to robić.

Zwykle proces przechodzenia z grupy drugiej do pierwszej jest bardzo drogi i bolesny.

Jeżeli należysz jeszcze do tej pierwszej grupy, możesz u nas liczyć na obsługę prawną w zakresie tworzenia, analizy czy korekty umów. Sporządzimy umowę, która najlepiej zabezpieczy Twój interes.

Chyba, że lubisz adrenalinę…

Podpisz mówili, będzie fajnie mówili

to przecież standardowe zapisy

Po czasie okazuje się, że ta umowa tak naprawdę jest nieważna, albo zawiera te dziwne zapisy, które zobowiązują Cię do zjedzenia pizzy z ananasem.

W najgorszym wypadku możesz też zapłacić kwotę z kilkoma zerami za nieumyślny błąd, bo inaczej zrozumiałeś dane zapisy.

Jest ryzyko, jest zabawa.

Porozmawiajmy jak możemy Ci pomóc.

 napisz nam niezobowiązujacą wiadomość  Najczęściej zadawane pytania

  Czy nazwa umowy jest wiążąca?
  Nie. Same przepisy wskazują, że w umowach należy badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, a nie opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Jeśli więc umowa nosi tytuł umowy zlecenia, a jej treść wskazuje na umowę o pracę, to sama nazwa nie uchroni Cię przed stosowaniem przepisów kodeksu pracy.
  Jak wypowiedzieć zawartą już umowę?
  W pierwszej kolejności należałoby upewnić się, czy nie wskazuje na to sama umowa. Jeśli jednak brak jest odpowiednich zapisów, a umowa zawarta jest w formie:
  – pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej – możesz wypowiedzieć ją w formie dokumentowej,
  – w innej formie szczególnej (np. aktu notarialnego) – musisz zachować tę samą formę, w której zawarto umowę.
  Forma pisemna czy dokumentowa – którą z opcji wybrać?

  Jeśli zawierasz kontrakt na duże kwoty, w dodatku z nieznanym sobie kontrahentem, warto rozważyć formę pisemną. Umowa zawarta w taki sposób często jest lepiej widziana w przypadku ewentualnych sporów. Natomiast gdy znasz drugą stronę i Wasza współpraca trwa już dłuższy czas, forma dokumentowa z pewnością będzie dla Was wygodniejsza.

  Czy mogę podpisać umowę i ją zeskanować, by uznać, że została skutecznie zawarta?
  Tak, jeśli strony ustaliły, że umowa zawarta będzie w formie dokumentowej. Jeżeli jednak kontrakt posługuje się pojęciem formy pisemnej, takie rozwiązanie nie będzie wystarczające – dokument wówczas powinien być odręcznie podpisany i z takim podpisem doręczony stronie. Skan nie pozwala na identyfikację podpisu.
  Uwaga! To samo dotyczy formy elektronicznej – zeskanowanie pisma nie mieści się w definicji takiej formy zawarcia umowy.
  Czy warto umieszczać w umowie karę umowną?
  Przede wszystkim, kara umowna może dotyczyć tylko takich naruszeń, które związane są z zobowiązaniami niepieniężnymi. Jeśli więc zależy Ci na zdyscyplinowaniu kontrahenta do terminowego płacenia, nie tędy droga. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby karę umowną zastrzec w tych przypadkach, w których druga strona powinna zachować w tajemnicy przekazane jej informacje czy przekazać niezbędne wyniki pracy w ustalonej dacie.
  Jak obejść zakaz konkurencji?
  Jak mawiał klasyk, to zależy. Co umowa, to inna historia, dlatego przed udzieleniem odpowiedzi na takie pytanie zawsze powinniśmy dokładnie zapoznać się z treścią umowy. Niejednokrotnie spotykaliśmy się wyłącznie z ograniczeniem współpracy z klientami kontrahenta, ale równie częste były zapisy, w których brakowało jakiejkolwiek swobody w podejmowaniu działalności wykonywanej na rzecz kontrahentów.
  Według umowy, prawem właściwym jest prawo innego państwa – co teraz?
  Stawiamy na profesjonalizm, dlatego zawsze informujemy klientów o tym, czy znamy obce ustawodawstwo. Jeśli nie, zalecamy kontakt z osobą specjalizującą się w takim prawie. Nasza pomoc może wtedy ograniczyć się do wskazania korzystnych zapisów w oparciu o prawo polskie.
  Zawarłem umowę na czas określony, ale zależy mi na tym, by zakończyć współpracę wcześniej. Z jakimi konsekwencjami będzie się to dla mnie wiązać?

  W tym przypadku niezbędne jest ustalenie z jaką umową mamy do czynienia. Jeśli będzie to np. umowa najmu, jej zerwanie nie będzie możliwe, jeśli sama umowa nie będzie przewidywała takiej możliwości. Inaczej natomiast będzie w przypadku umowy zlecenia – tutaj nawet jeśli kontrakt nie będzie przewidywał możliwości jego wypowiedzenia, strona umowy ma taką możliwość. Jak więc widać, każdorazowo zależy to od rodzaju zawartej umowy.