pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

ULGI

Programisto, skorzystaj z ulgi IP BOX!

Skuteczność naszych działań potwierdzają wyniki, uzyskaliśmy ponad 1500 pozytywnych interpretacji IP BOX.

W razie potrzeby poprowadzimy Twoją sprawę w Sądzie Administracyjnym, nie pobierając za to dodatkowego wynagrodzenia. Jesteśmy pewni swoich umiejętności.

Czym jest i kogo obowiązuje?

Ulga IP BOX działa od 2019 r. i obowiązuje każdego, kto dzięki prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej czerpie dochody z autorskiego prawa do programu komputerowego. Wystarczy, że tworzysz kod na umowie B2B.

Jeśli jesteś programistą z własną działalnością gospodarczą lub prowadzisz Software House, to ulga IP BOX jest skrojona właśnie dla Ciebie.

Nie musisz sprzedawać licencji do własnego oprogramowania ani wiedzieć czegokolwiek o podatkach, by skorzystać z ulgi IP BOX, po prostu zadzwoń.

Rozszerzamy definicję IP BOX

Udało nam się uzyskać pozytywne interpretacje podatkowe nie tylko na programistów. Z 5% podatku może skorzystać także:

Należysz do grona nietypowych przypadków IP BOX? Napisz do nas, a omówimy Twoją sprawę indywidualnie. Tak działa Kancelaria Mentzen!

Skuteczność naszych działań potwierdzają wyniki: 

Wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Przeciętnej oszczędności z ulgi IP BOX

Stan na dzień 15 kwietnia 2022.

5 kroków do 5% podatku dochodowego

^

1. Zapytaj o niezobowiązującą ofertę

Skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o procesie i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

^

2. Zweryfikujemy, jaką masz szansę na skorzystanie z ulgi.

Większość programistów może skorzystać z IP BOX, ale objaśnienia Ministra Finansów na temat tej ulgi to prawie 90 stron. Na szczęście przeczytaliśmy je za Ciebie. Wystarczy, że prześlesz nam do analizy umowę zawartą ze swoim zleceniodawcą i odpowiesz na kilka pytań, a my ocenimy, jaką masz szansę na pozytywną interpretację wniosku.

^

3. Przygotujemy Twój wniosek.

Nie mamy bezpośredniego wpływu na decyzję Urzędu Skarbowego, ale wiemy, jak grać i wygrywać w ich grę.

^

4. Odpowiemy na gąszcz pytań ze strony Urzędu Skarbowego.

Musisz być przygotowany, że otrzymasz aż kilkadziesiąt dodatkowych pytań, które są jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co Ci się trafi.

Niektóre pytania będą absurdalne:

Do czego służy programiście komputer?
Czy Twój fotel jest ergonomiczny?
Do czego służy Ci szafka na dokumenty?
Jakim jeździsz samochodem?

Inne będą bardzo podchwytliwe:

Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca ulepsza (rozwija) oprogramowanie komputerowe, o którym mowa we wniosku, to czy jest właścicielem lub współwłaścicielem albo użytkownikiem posiadającym prawo do jego użytkowania na podstawie licencji wyłącznej, tj. umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez Wnioskodawcę z autorskiego prawa do programu komputerowego?

Odpowiedzi na nie zadecydują o tym czy urzędnik rozpatrzy Twój wniosek.

^

5. Przybijemy piątkę i sporządzimy niezbędną ewidencję!

Z radością dodamy Cię do grona zadowolonych pracowników IT, którzy skorzystali z naszej pomocy. Po zakończonej współpracy przygotujemy dla Ciebie niezbędną ewidencję, obliczymy wskaźnik nexus oraz zajmujemy się rozliczeniem rocznym przychodu z IP BOX. Tobie pozostaje napić się piwa i cieszyć się, że do aparatu opresyjno-urzędniczego nie trafi ani jedna Twoja zbędna złotówka.

Chciałbyś omówić Twój przypadek indywidualnie?
Skorzystaj z konsultacji online
.

Opinie klientów

Jak Jakub obniżył z nami swój podatek dochodowy?

Jakub Bogacz jest programistą, który w 2019 roku współtworzył oprogramowanie dla dwóch kontrahentów z branży nieruchomości oraz gier losowych.

“W listopadzie 2019 roku natrafiłem na materiały na temat IP BOXa. Postanowiłem napisać do Kancelarii Mentzen, aby sprawdzić, czy rzeczywiście mógłbym z tego skorzystać”

Jakub Bogacz

Wyzwanie

Po zweryfikowaniu szans na przyznanie ulgi i wymianie maili z Jakubem na temat szczegółów tworzonych przez niego projektów, wspólnie staraliśmy się zakwalifikować do kosztów związanych z tworzeniem oprogramowania jak najwięcej wydatków.

We wniosku umieściliśmy między innymi: koszty związane z użytkowaniem leasingowanego samochodu, zakup peryferii komputerowych, zakup programów, dzięki którym sam mógł tworzyć kod, wydatki poniesione na poszerzanie swoich kompetencji poprzez udział w szkoleniach, czy także abonament za telefon, doradztwo prawne oraz nakłady poniesione na podróże celem spotkań z kontrahentami.
Po wysłaniu wniosku, Krajowa Informacja Skarbowa, zgodnie ze swoją stałą praktyką, wysłała do Jakuba listę 26 pytań doprecyzowujących, na które Jakub dostał od nas odpowiedzi w ciągu 4 dni.

Rezultat

Jakub otrzymał pozytywną interpretację wniosku. Interpretacja potwierdziła nasze zapatrywania co do kosztów i zasadności weryfikacji przypadku Pana Jakuba jako programisty kwalifikującego się do skorzystania z ulgi IP BOX. Po sporządzeniu przez nas rozliczenia podatku Jakub otrzymał należny zwrot.

“Dzięki Kancelarii Mentzen, tym razem to ja dostałem duży przelew od Urzędu Skarbowego. Cały proces przebiegał sprawnie i skutecznie, na wszystkie moje wątpliwości dostawałem od zespołu bardzo szybkie i rzetelne odpowiedzi.”

Jakub Bogacz

Najczęściej zadawane pytania

Ile mogę zyskać dzięki uldze IP BOX?

W przypadku ulgi IP BOX nie można z góry obliczyć dokładnej sumy, jaką podatnik może zaoszczędzić, jednak szacunkowo jest to różnica pomiędzy podatkiem dochodowym, który jest odprowadzany na zasadach ogólnych (19% bądź 17%/32%), a preferencyjną stawką 5%. Nasza dotychczasowa praktyka wskazuje, że w przypadku klasycznej działalności programistycznej średnio 90% wynagrodzenia jest objęte Ulgą.

Skorzystaj z naszego kalkulatora i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Czy można skorzystać z ulgi IP BOX wstecz?
Tak, jest możliwość uzyskania ulgi za poprzednie lata. W celu skorzystania z ulgi IP BOX należy złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową, a po jej otrzymaniu, w ciągu 5 lat, skorygować swoje rozliczenie.
 
Od kiedy obowiązuje ulga IP BOX?

Ulga IP BOX obowiązuje od 2019 roku, więc nie ma możliwości skorzystania z niej za poprzednie lata.

Ulga IP BOX a zmiana kontrahenta?
Indywidualna interpretacja podatkowa wiąże co do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Wydaje się jednak, że zmiana jedynie kontrahenta nie jest na tyle istotną różnicą, aby decyzja organu straciła ważność.
 
Czy urząd skarbowy może podważyć interpretację? I co grozi w takim przypadku?

Podczas kontroli istnieje możliwość podważenia stanu faktycznego, a tym samym wydana interpretacja może utracić funkcję ochronną. Do takiej sytuacji może dojść w przypadku, gdy stan faktyczny nie jest należycie opisany lub pracownik Urzędu ma co do niego wątpliwości. Konsekwencją takiej sytuacji jest konieczność zapłacenia różnicy wraz z odsetkami.
Jeżeli jednak posiadasz odpowiednią dokumentację, która będzie potwierdzała stan faktyczny oraz przetłumaczone umowy na język polski to szansa na podważenie interpretacji maleje.

Co to jest stan faktyczny w uldze IP BOX?
Stan faktyczny to fragment wniosku, w którym opisuje się czynności wykonywan w ramach prac nad oprogramowaniem (może być to też zdarzenie przyszłe) im będzie on dokładniejszy, tym większe zabezpieczenie będzie stanowiła wydana Interpretacja. Na jego podstawie Organ podatkowy ustosunkuje się do zadanych przez Wnioskodawcę pytań odnośnie wykładni przepisów podatkowych.
 
Czy mogę rozliczyć ulgę IP BOX bez interpretacji podatkowej?

Jest to możliwe, jednak nie zalecamy tego typu działania, gdyż może ono narazić podatnika na kontrolę, w wyniku której będzie musiał zapłacić różnicę podatku wraz z odsetkami, a dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo wszczęcia postępowania karno-skarbowego.

Jak długo zajmuje przygotowanie wniosku?
Czas potrzebny na przygotowanie wniosku wynosi do 3 tygodni, jednak najczęściej następuje to o wiele szybciej i zajmuje nam około tygodnia.
 
Czy Kancelaria daje gwarancję powodzenia? Co w przypadku, gdy nie uda się uzyskać pozytywnej interpretacji?

Nie wolno nam dawać gwarancji powodzenia. Zawieramy jednak z Klientem umowę starannego działania, co zobowiązuje nas do wykonania pracy z wykorzystaniem swojej najlepszej wiedzy i umiejętności. W razie potrzeby poprowadzimy Twoją sprawę w Sądzie Administracyjnym, nie pobierając za to dodatkowego wynagrodzenia. Jesteśmy pewni swoich umiejętności.

Co w przypadku, gdy nie mam umowy z kontrahentem? Czy posiadanie jej jest konieczne?
W celu skorzystania z ulgi IP BOX konieczne jest przeniesienie majątkowych praw autorskich do stworzonego przez siebie oprogramowania na Kontrahenta za wynagrodzeniem. Zgodnie z polskim prawem takie przeniesienie może nastąpić jedynie na piśmie, pod rygorem nieważności. W związku z tym posiadanie takiej umowy jest warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi.
 
Ulga IP BOX a zagraniczny kontahent?

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi IP BOX, posiadając także zagranicznych kontrahentów. Nasza Kancelaria analizuje umowy w języku polskim i angielskim. Niweluje to szansę na rozbieżności w tłumaczeniu naszych specjalistów, a tłumacza, który zajmuje się tym zawodowo.

Co jeśli organ nie udzieli odpowiedzi w terminie?
Jeśli organ nie udzieli odpowiedzi w terminie, następuje tzw. milczące załatwienie sprawy, czyli stan, w którym z mocy prawa organ przyznaje rację podatnikowi.
 
Kiedy nie można skorzystać z IP BOX?

Wymogiem formalnym skorzystania z Ulgi jest prowadzenie działalności gospodarczej, dlatego nie mogą z niej skorzystać osoby działające w ramach stosunku pracy. W przypadku umowy o dzieło lub umowy zlecenia determinującym czynnikiem jest fakt jej zawarcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak udowodnić, że prowadzi się działalność badawczo-rozwojową?
Przepisy prawa wprost nie wskazują nam jaką dokumentację mają prowadzić podatnicy korzystający z Ulgi IP Box poza wyszczególnioną na jej potrzeby ewidencją. Jednak Objaśnienia podatkowe zalecają prowadzenie ewidencji czasu pracy bądź raportowanie wykonywanych zadań. Innymi środkami dowodowymi mogą być również protokoły zdawczo-odbiorcze, oświadczenia, wyszczególnianie odpowiednich pozycji na wystawianych FV.
 
Jakie dokumenty będą potrzebne do wniosku oraz rozliczenia ulgi?

Na potrzeby sporządzenia wniosku o indywidualną interpretację potrzebne będą nam umowy z Kontrahentami, odpowiedzi na pytania wstępne, opis poczynionych prac, wymienienie kosztów prowadzonej działalności. Do rozliczenia Ulgi poza technicznymi dokumentami potrzebnymi do wypełnienia każdej deklaracji podatkowej, wymagane jest prowadzenie wyszczególnionej ewidencji m.in. wyliczenie projektów z opisem, czasem ich realizacji oraz wystawionymi w związku z nimi FV.

Czy w trakcie roku można skorzystać z 5% zaliczek na podatek dochodowy?
Objaśnienia podatkowe i wydawane interpretacje wskazują, że z Ulgi IP Box można skorzystać dopiero w rozliczeniu rocznym, co uniemożliwia uiszczanie 5% zaliczek.
Jednak w ramach tarczy antykryzysowej dano wyjątkowo możliwość odprowadzania 5% zaliczek, jeśli kwalifikowane IP jest wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19.
 
Czy skorzystanie z ulgi wpływa na prawdopodobieństwo przeprowadzenia kontroli?

Skorzystanie z jakiejkolwiek ulgi wpływa na podwyższenie prawdopodobieństwa przeprowadzenia tzw. czynności kontrolnych, czyli mniej formalnej odmiany kontroli.
Zwykle kontrole polegają na dosłaniu kilku dokumentów. Nie znamy jeszcze praktyki, która będzie stosowana w przypadku IP BOX, gdyż ulga ta jest rozliczana pierwszy raz i nie ma jeszcze ustalonej praktyki kontroli.

Czy Kancelaria pomaga w przypadku kontroli?
W przypadku kontroli opiekun otoczy Cię pełnym wsparciem merytorycznym. Odpowie na Twoje pytania oraz wskaże, w jaki sposób powinieneś się przygotować do bezpiecznego przejścia kontroli.
Jeżeli sprawa trafi do Sądu Administracyjnego nasi doradcy zajmą się Twoją sprawą. Z uwagi na dodatkowe koszty, które trzeba ponieść nie mieści się to w ramach standardowej usługi interpretacji podatkowej.
 
Jak wygląda proces składania wniosku? Czy konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa?
Nasza usługa pomocy przy uzyskaniu ulgi składa się z 3 etapów:

    1. Etap weryfikacyjny: na podstawie przesłanych przez Klienta umów z Kontrahentami oraz udzielonych odpowiedzi sprawdzamy, czy jest szansa na uzyskanie pozytywnej interpretacji podatkowej.
    2. Etap wnioskowania: formułujemy wniosek, który przesyłamy Klientowi do wysłania, a następnie, po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia braków formalnych, odpowiadamy na pytania KIS.
    3. Etap rozliczeniowy: po otrzymaniu pozytywnej interpretacji podatkowej opracowujemy ewidencję, liczymy wskaźnik nexus oraz zajmujemy się rozliczeniem rocznym przychodu z IP BOX.

Kancelaria zajmuje się przygotowaniem potrzebnych dokumentów, jednak to Klient składa wniosek oraz odpowiedź na wezwanie, więc nie ma konieczności udzielania pełnomocnictwa.

 

Na jaki czas jest wydawana interpretacja?
Interpretacja jest wydawana bezterminowo, a jej ważność zależy od tego czy przepisy lub stan faktyczny nie ulegną zmianie.
 
Co to jest koszt uzyskania przychodu z kwalifikowanego IP?
Są to koszty poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, np. z autorskiego prawa do programu komputerowego.

 
Czy będąc testerem/team leaderem/ etc. można skorzystać z ulgi?
Nie ma przeszkód, aby wnioskować o taką interpretację dla osób, które nie zajmują się jedynie programowaniem, a czynnościami związanymi z tworzeniem kodu, jednak należy zaznaczyć, że w takim przypadku prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej decyzji jest niższe.
 
Czy wydatki związane z wnioskowaniem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
Tak, koszty doradztwa podatkowego mogą być zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu.
Co musi zawierać umowa z kontrahentem?
Warunkiem koniecznym do skorzystania z IP BOX jest przeniesienie praw autorskich do oprogramowania za wynagrodzeniem oraz przeniesienie praw autorskich, Należy zniwelować wszystkie wątpliwości, które pozwoliłyby organowi stwierdzić, że jest to umowa o pracę.
 
Czy w przypadku grup jest przewidziana zniżka?
W przypadku min. 3 osób, które pomyślnie przejdą etap weryfikacji przewidziana jest 10% zniżka. W przypadku grup większych niż trzyosobowe, możliwe jest uzyskanie zniżki. W zależności od złożoności zagadnień i ilości chętnych programistów zniżki negocjowane są indywidualnie z menedżerem działu, prosimy o kontakt na adres mailowy [email protected]
Jakie formy prowadzenia działalności mogą skorzystać z IP BOX?
W tej kwestii nie ma ograniczeń, każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość skorzystania z Ulgi, np. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych, spółki z o. o.
 
Czy jest możliwość skorzystania z ulgi w przypadku umów licencyjnych?
Nie ma przeciwwskazań, aby objąć Ulgą dochody z opłat lub należności licencyjnych, jednak muszą one dotyczyć kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W tym kontekście pojawiły się korzystne interpretacje wobec udostępniania oprogramowania w modelu SaaS.
Jaki walor ochronny ma interpretacja?
Uzyskanie pozytywnej interpretacji nie jest warunkiem koniecznym do skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku, jednak pozwala ona na bezpieczne rozliczenie Ulgi IP Box. W praktyce, jeśli zastosujemy się do stanowiska zawartego we wniosku, które zostało zaaprobowane przez Organ podatkowy (np. kwestia przydzielenia kosztów do wskaźnika Nexus, czy prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej), a w przyszłości owe okoliczności zostaną zakwestionowane, to podatnika nie mogą z tego powodu dotknąć negatywne konsekwencje na gruncie podatkowo-prawnym.
 
Ryczałt a ulga IP BOX?
Podatnicy rozliczający się ryczałtem nie mogą skorzystać z IP Box.
Ulga IP BOX a podatek liniowy?
Podatnicy rozliczający się według podatku liniowego mogą skorzystać z ulgi IP BOX.
 
Koszty pośrednie w uldze IP BOX?
Koszty pośrednie stanowią koszty uzyskania przychodu, jednak jeśli chodzi o wskaźnik Nexus, bazuje on na kosztach bezpośrednich.
Ile czasu zajmuje sporządzenie opinii weryfikacyjnej?
Odpowiedź: Sporządzamy opinię weryfikacyjną nie później niż 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty za opinię weryfikacyjną.
 
Od kiedy mogę się ubiegać o interpretację indywidualną?
W celu weryfikacji umowy zalecamy skontaktować się z Kancelarią jak najszybciej. W sprawie sporządzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zalecamy skontaktować się z Nami po około 6 miesiącach od rozpoczęcia działalności w branży IT. Wtedy będą mogli Państwo opisać swoje projekty oraz wymienić nam koszty.
Ulga ip box a ulga b+r?
Ulg IP Box oraz B+R nie można rozliczać w tym samym czasie. Natomiast, brak jest ustawowych ograniczeń co do możliwości rozliczania ulg za odrębne okresy w stosunku do tego samego projektu.
 
Jaka jest podstawa prawna do skorzystania z ulgi IP BOX?
W opracowaniu tej odpowiedzi koniecznie proszę użyć słowa “ulga ip box obaśnienia” oraz “ulga ip box ustawa”
Ulga IP BOX uregulowana jest zarówno w ustawie o PIT jak i o CIT. Dodatkowo pojawiły się objaśnienia dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania.
Czy mogę skorzystać z ulgi IP BOX w trakcie roku?
Tak. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o możliwość skorzystania z ulgi IP BOX w trakcie roku.
 

Napisz do nas