pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Załącznik nr 1 do regulaminu
usługi Mentzen+ NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

PAKIET MENZTEN+ NIERUCHOMOŚCI DLA OS. FIZYCZNYCH

obejmuje następujące Usługi:
• Hotline podatkowy – nielimitowany odgórnie dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
• Raz w miesiącu godzinna konsultacja z prawnikiem
• Uproszczony audyt KPiR
• Wnioski do GUS
• Wnioski o WIS
• Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
• Zakładanie JDG
• Zakładanie spółek przez S24
• Weryfikacja umów B2B
• Drafty umów
• Wnioski o interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków o ulgę IP BOX, B+R, na prototyp oraz robotyzacje
• Krótkie opinie podatkowe
• Opinie IP BOX
• Opinie B+R
• Opinie ryczałt
• Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
• Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
• Szkolenia podatkowe
• Webinary
• Opracowania do materiałów publikowanych na YT
• Targetowany newsletter/alert podatkowy
• Analiza umów (do 20 stron A4) i dostęp do strategicznych umów w zakresie obrotu nieruchomościami
• Analiza stanu prawnego nieruchomości = due diligence
• Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
• Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami
• Uproszczona księgowość do 20 fv (z zastrzeżeniem, że Usługobiorca nie prowadzi księgowości w formie ksiąg rachunkowych)

 

 

PAKIET MENTZEN+ NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWY

obejmuje następujące Usługi:
• Hotline podatkowy – nielimitowany odgórnie dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
• Nielimitowane konsultacje z prawnikiem
• Uproszczony audyt KPiR
• Wnioski do GUS
• Wnioski o WIS
• Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
• Zakładanie JDG
• Zakładanie spółek przez S24
• Weryfikacja umów B2B
• Drafty umów
• Wnioski o interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków o ulgę IP BOX, B+R, na prototyp oraz robotyzacje
• Krótkie opinie podatkowe
• Opinie IP BOX
• Opinie B+R
• Opinie ryczałt
• Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
• Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
• Szkolenia podatkowe
• Webinary
• Opracowania do materiałów publikowanych na YT
• Targetowany newsletter/alert podatkowy
• Analiza umów (do 20 stron A4) i dostęp do strategicznych umów w zakresie obrotu nieruchomościami
• Analiza stanu prawnego nieruchomości = due diligence
• Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
• Doradztwo prawne w zakresie pozwoleń w procesie inwestycyjnym
• Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami
• Uproszczona księgowość do 20 fv (z zastrzeżeniem, że Usługobiorca nie prowadzi księgowości w formie ksiąg rachunkowych)

 

 

PAKIET MENTZEN+ NIERUCHOMOŚCI ŚREDNI

obejmuje następujące Usługi:
• Hotline podatkowy – nielimitowany odgórnie dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
• Nielimitowane konsultacje z prawnikiem
• Wnioski do GUS
• Wnioski o WIS
• Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
• Zmiany w umowach S24
• Zakładanie JDG
• Zakładanie spółek przez S24
• Weryfikacja umów B2B
• Drafty umów
• Analiza wskaźnikowa spółki z o.o. raz na kwartał
• Wnioski o interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków o ulgę IP BOX, B+R, na prototyp oraz robotyzacje
• Krótkie opinie podatkowe
• Opinie IP BOX
• Opinie B+R
• Opinie ryczałt
• Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
• Regulaminy
• Konsultacje oraz opinie w zakresie obowiązków z zakresu AML/MDR/RODO/VAT. W zakres nie wchodzi natomiast kompleksowe wdrożenie procedur w zakresie powyższych obowiązków
• Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
• Uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu
• Opinia CIT estoński
• Webinary
• Szkolenia podatkowe
• Targetowany newsletter/alert podatkowy
• Opracowania do materiałów publikowanych na YT
• Analiza umów (do 30 stron A4) i dostęp do strategicznych umów w zakresie obrotu nieruchomościami
• Analiza stanu prawnego nieruchomości = due diligence
• Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
• Doradztwo prawne w zakresie pozwoleń w procesie inwestycyjnym
• Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami

 

 

PAKIET MENTZEN+ NIERUCHOMOŚCI DUŻY

obejmuje następujące Usługi:

• Hotline podatkowy – nielimitowany odgórnie dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
• Nielimitowane konsultacje z prawnikiem
• Wnioski do GUS
• Wnioski o WIS
• Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
• Zmiany w umowach S24
• Zakładanie JDG
• Zakładanie spółek przez S24
• Weryfikacja umów B2B
• Drafty umów
• Analiza wskaźnikowa spółki z o.o. Raz na kwartał
• Wnioski o interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków o ulgę IP BOX, B+R, na prototyp oraz robotyzacje
• Krótkie opinie podatkowe
• Opinie IP BOX
• Opinie B+R
• Opinie ryczałt
• Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
• Regulaminy
• Konsultacje oraz opinie w zakresie obowiązków z zakresu AML/MDR/RODO/VAT. W zakres nie wchodzi natomiast kompleksowe wdrożenie procedur w zakresie powyższych obowiązków
• Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
• Uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu
• Opinia CIT estoński
• Webinary
• Szkolenia podatkowe
• Targetowany newsletter/alert podatkowy
• Opracowania do materiałów publikowanych na YT
• Analiza umów (do 30 stron A4) i dostęp do strategicznych umów w zakresie obrotu nieruchomościami
• Analiza stanu prawnego nieruchomości = due diligence
• Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
• Doradztwo prawne w zakresie pozwoleń w procesie inwestycyjnym
• Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami

 

PAKIET MENTZEN+ NIERUCHOMOŚCI PREMIUM

obejmuje następujące Usługi:
• Hotline podatkowy – nielimitowany odgórnie dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
• Nielimitowane konsultacje z prawnikiem lub Radcą Prawnym
• Wnioski do GUS
• Wnioski o WIS
• Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
• Zmiany w umowach S24
• Zakładanie JDG
• Zakładanie spółek przez S24
• Weryfikacja umów B2B
• Drafty umów
• Analiza wskaźnikowa spółki z o.o. raz na kwartał
• Wnioski o interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków o ulgę IP BOX, B+R, na prototyp oraz robotyzacje
• Krótkie opinie podatkowe
• Opinie IP BOX
• Opinie B+R
• Opinie ryczałt
• Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
• Regulaminy
• Konsultacje oraz opinie w zakresie obowiązków z zakresu AML/MDR/RODO/VAT. W zakres nie wchodzi natomiast kompleksowe wdrożenie procedur w zakresie powyższych obowiązków
• Raz w roku konsultacja ze Sławomirem Mentzenem
• Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
• Uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu
• Opinia CIT estoński
• Szkolenia podatkowe
• Targetowany newsletter/alert podatkowy
• Opracowania do materiałów publikowanych na YT
• Webinary
• Analiza i dostęp do strategicznych umów w zakresie obrotu nieruchomościami
• Analiza stanu prawnego nieruchomości = due diligence
• Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
• Doradztwo prawne w zakresie pozwoleń w procesie inwestycyjnym
• Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami

 

 

PAKIET MENTZEN+ NIERUCHOMOŚCI VIP

obejmuje następujące Usługi:
• Hotline podatkowy – nielimitowany odgórnie dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
• Nielimitowane konsultacje z prawnikiem lub Radcą Prawnym
• Wnioski do GUS
• Wnioski o WIS
• Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
• Zmiany w umowach S24
• Zakładanie JDG
• Zakładanie spółek przez S24
• Weryfikacja umów B2B
• Drafty umów
• Analiza wskaźnikowa spółki z o.o. raz na kwartał
• Wnioski o interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków o ulgę IP BOX, B+R, na prototyp oraz robotyzacje
• Krótkie opinie podatkowe
• Opinie IP BOX
• Opinie B+R
• Opinie ryczałt
• Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
• Regulaminy
• Konsultacje oraz opinie w zakresie obowiązków z zakresu AML/MDR/RODO/VAT. W zakres nie wchodzi natomiast kompleksowe wdrożenie procedur w zakresie powyższych obowiązków
• Raz w roku konsultacja ze Sławomirem Mentzenem
• Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
• Uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu
• Opinia CIT estoński
• Szkolenia podatkowe
• Targetowany newsletter/alert podatkowy
• Opracowania do materiałów publikowanych na YT
• Webinary
• Analiza i dostęp do strategicznych umów w zakresie obrotu nieruchomościami
• Analiza stanu prawnego nieruchomości = due diligence
• Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
• Doradztwo prawne w zakresie pozwoleń w procesie inwestycyjnym
• Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami