Załącznik nr 1 do regulaminu usługi Mentzen Plus NIERUCHOMOŚCI

 

PAKIET MENZTEN+ NIERUCHOMOŚCI DLA OS. FIZYCZNYCH

obejmuje następujące Usługi:

 • Hotline podatkowy
 • Uproszczony audyt KPiR
 • Wnioski do GUS
 • Wnioski o WIS
 • Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
 • Zakładanie JDG
 • Zakładanie spółek przez S24 
 • Weryfikacja umów B2B
 • Drafty umów
 • Interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg IP BOX, B+R, na prototypy oraz roboty
 • Krótkie opinie podatkowe
 • Opinie IP BOX
 • Opinie B+R
 • Opinie ryczałt
 • Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu bez kosztów dojazdu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
 • Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
 • Szkolenia podatkowe
 • Webinary
 • Opracowania do materiałów publikowanych na YT
 • Targetowany newsletter/alert podatkowy
 • Analiza umów (do 20 stron A4) i dostęp do strategicznych umów w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości = due diligence
 • Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Uproszczona księgowość do 20 fv (z zastrzeżeniem, że Usługobiorca nie prowadzi księgowości w formie ksiąg rachunkowych)
 • Raz w miesiącu godzinna konsultacja z prawnikiem

 

PAKIET MENTZEN+ NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWY

obejmuje następujące Usługi:

 • Hotline podatkowy
 • Uproszczony audyt KPiR
 • Wnioski do GUS obejmuje następujące Usługi:
 • Hotline podatkowy
 • Uproszczony audyt KPiR
 • Wnioski do GUS
 • Wnioski o WIS
 • Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
 • Zakładanie JDG
 • Zakładanie spółek przez S24 
 • Weryfikacja umów B2B
 • Drafty umów
 • Interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg IP BOX, B+R, na prototypy oraz roboty
 • Krótkie opinie podatkowe
 • Opinie IP BOX
 • Opinie B+R
 • Opinie ryczałt
 • Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu bez kosztów dojazdu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
 • Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
 • Szkolenia podatkowe
 • Webinary
 • Opracowania do materiałów publikowanych na YT
 • Targetowany newsletter/alert podatkowy
 • Analiza umów (do 20 stron A4) i dostęp do strategicznych umów w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości = due diligence
 • Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Doradztwo prawne w zakresie pozwoleń w procesie inwestycyjnym
 • Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Uproszczona księgowość do 20 fv (z zastrzeżeniem, że Usługobiorca nie prowadzi księgowości w formie ksiąg rachunkowych)
 • Nielimitowane konsultacje z prawnikiem

 

 

PAKIET MENTZEN+ NIERUCHOMOŚCI ŚREDNI

obejmuje następujące Usługi:

 • Wnioski do GUS
 • Wnioski o WIS
 • Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
 • Zmiany w umowach S24
 • Zakładanie JDG
 • Zakładanie spółek przez S24
 • Weryfikacja umów B2B
 • Drafty umów
 • Analiza wskaźnikowa spółki z o.o. Raz na kwartał
 • Interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg IP BOX, B+R, na prototypy oraz roboty
 • Krótkie opinie podatkowe
 • Hotline podatkowy
 • Konsultacje prawne
 • Opinie IP BOX
 • Opinie B+R
 • Opinie ryczałt
 • Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
 • Regulaminy
 • MDR/RODO/VAT
 • Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu bez kosztów dojazdu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
 • Uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu
 • Opinia CIT estoński
 • Webinary
 • Szkolenia podatkowe
 • Targetowany newsletter/alert podatkowy
 • Opracowania do materiałów publikowanych na YT
 • Analiza umów (do 30 stron A4) i dostęp do strategicznych umów w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości = due diligence
 • Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Doradztwo prawne w zakresie pozwoleń w procesie inwestycyjnym
 • Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Nielimitowane konsultacje z prawnikiem

 

PAKIET MENTZEN+ NIERUCHOMOŚCI DUŻY

obejmuje następujące Usługi:

 • Wnioski do GUS
 • Wnioski o WIS
 • Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
 • Zmiany w umowach S24
 • Zakładanie JDG
 • Zakładanie spółek przez S24
 • Weryfikacja umów B2B
 • Drafty umów
 • Analiza wskaźnikowa spółki z o.o. Raz na kwartał
 • Interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg IP BOX, B+R, na prototypy oraz roboty
 • Krótkie opinie podatkowe
 • Hotline podatkowy
 • Konsultacje prawne
 • Opinie IP BOX
 • Opinie B+R
 • Opinie ryczałt
 • Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
 • Regulaminy
 • MDR/RODO/VAT
 • Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu bez kosztów dojazdu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
 • Uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu
 • Opinia CIT estoński
 • Webinary
 • Szkolenia podatkowe
 • Targetowany newsletter/alert podatkowy
 • Opracowania do materiałów publikowanych na YT
 • Analiza umów (do 30 stron A4) i dostęp do strategicznych umów w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości = due diligence
 • Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Doradztwo prawne w zakresie pozwoleń w procesie inwestycyjnym
 • Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Nielimitowane konsultacje z prawnikiem

 

 

PAKIET MENTZEN+ NIERUCHOMOŚCI PREMIUM

obejmuje następujące Usługi:

 • Wnioski do GUS
 • Wnioski o WIS
 • Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
 • Zmiany w umowach S24
 • Zakładanie JDG
 • Zakładanie spółek przez S24
 • Weryfikacja umów B2B
 • Drafty umów
 • Analiza wskaźnikowa spółki z o.o. raz na kwartał
 • Interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg IP BOX, B+R, na prototypy oraz roboty
 • Krótkie opinie podatkowe
 • Hotline podatkowy
 • Konsultacje prawne
 • Opinie IP BOX
 • Opinie B+R
 • Opinie ryczałt
 • Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
 • Raz w roku konsultacja ze Sławomirem Mentzenem
 • Regulaminy
 • MDR/RODO/VAT
 • Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu bez kosztów dojazdu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
 • Uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu
 • Opinia CIT estoński
 • Szkolenia podatkowe
 • Targetowany newsletter/alert podatkowy
 • Opracowania do materiałów publikowanych na YT
 • Webinary
 • Analiza i dostęp do strategicznych umów w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości = due diligence
 • Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Doradztwo prawne w zakresie pozwoleń w procesie inwestycyjnym
 • Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Nielimitowane konsultacje z prawnikiem lub Radcą Prawnym

 

PAKIET MENTZEN+ NIERUCHOMOŚCI VIP

obejmuje następujące Usługi:

 • Wnioski do GUS
 • Wnioski o WIS
 • Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
 • Zmiany w umowach S24
 • Zakładanie JDG
 • Zakładanie spółek przez S24
 • Weryfikacja umów B2B
 • Drafty umów
 • Analiza wskaźnikowa spółki z o.o. raz na kwartał
 • Interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg IP BOX, B+R, na prototypy oraz roboty
 • Krótkie opinie podatkowe
 • Hotline podatkowy
 • Konsultacje prawne
 • Opinie IP BOX
 • Opinie B+R
 • Opinie ryczałt
 • Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
 • Raz w roku konsultacja ze Sławomirem Mentzenem
 • Regulaminy
 • MDR/RODO/VAT
 • Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu bez kosztów dojazdu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
 • Uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu
 • Opinia CIT estoński
 • Szkolenia podatkowe
 • Targetowany newsletter/alert podatkowy
 • Opracowania do materiałów publikowanych na YT
 • Webinary
 • Analiza i dostęp do strategicznych umów w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości = due diligence
 • Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Doradztwo prawne w zakresie pozwoleń w procesie inwestycyjnym
 • Doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Nielimitowane konsultacje z prawnikiem lub Radcą Prawnym