pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Załącznik nr 1 do regulaminu usługi Mentzen+

I A. Pakiet Podstawowy miesięczny

Pakiet Podstawowy miesięczny obejmuje następujące Usługi:

1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
2. Uproszczony audyt PKPiR
3. Wnioski:
• do GUS
• o wydanie WIS
• o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
4. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
5. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
6. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
7. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
8. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
9. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
• opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
• opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
• opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
10. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
11. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
• odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
• powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
• usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
• zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
12. Dostęp do:
• szkoleń podatkowych
• webinarów
• targetowanego newslettera/alertu podatkowego
13. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

I B. Pakiet Podstawowy roczny

Pakiet Podstawowy roczny obejmuje następujące Usługi:

1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
2. Uproszczony audyt PKPiR
3. Wnioski:
• do GUS
• o wydanie WIS
• o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
4. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
5. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
6. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
7. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
8. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
9. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
• opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
• opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
• opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
10. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
11. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
• odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
• powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
• usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
• zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
12. Dostęp do:
• szkoleń podatkowych
• webinarów
• targetowanego newslettera/alertu podatkowego
13. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

II A. Pakiet Średni miesięczny

Pakiet Średni miesięczny obejmuje następujące Usługi:

1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
2. Uproszczony audyt PKPiR
3. Wnioski:
• do GUS
• o wydanie WIS
• o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
4. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
5. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
6. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
7. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
8. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
9. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
• opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
• opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
• opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
10. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
11. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
• odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
• powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
• usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
• zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
12. Dostęp do:
• szkoleń podatkowych
• webinarów
• targetowanego newslettera/alertu podatkowego
13. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

II B. Pakiet Średni roczny

Pakiet Średni roczny obejmuje następujące Usługi:

1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
2. Uproszczony audyt PKPiR
3. Wnioski:
• do GUS
• o wydanie WIS
• o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
4. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
5. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
6. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
7. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
8. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
9. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
• opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
• opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
• opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
10. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
11. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
• odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
• powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
• usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
• zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
12. Dostęp do:
• szkoleń podatkowych
• webinarów
• tergetowanego newslettera/alertu podatkowego
13. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

III A. Pakiet STANDARD miesięczny

Pakiet DTANDARD miesięczny obejmuje następujące Usługi:

14. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
15. Uproszczony audyt PKPiR
16. Wnioski:
• do GUS
• o wydanie WIS
• o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
17. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
18. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
19. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
20. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
21. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
22. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
• opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
• opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
• opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
23. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
24. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
• odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
• powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
• usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
• zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
25. Dostęp do:
• szkoleń podatkowych
• webinarów
• targetowanego newslettera/alertu podatkowego
26. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

III B. Pakiet STARNDARD roczny

Pakiet STANDARD roczny obejmuje następujące Usługi:

14. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
15. Uproszczony audyt PKPiR
16. Wnioski:
• do GUS
• o wydanie WIS
• o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
17. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
18. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
19. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
20. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
21. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
22. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
• opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
• opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
• opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
23. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
24. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
• odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
• powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
• usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
• zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
25. Dostęp do:
• szkoleń podatkowych
• webinarów
• tergetowanego newslettera/alertu podatkowego
26. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

III C. Pakiet STARNDARD ROZSZERZONY roczny

Pakiet STANDARD ROZSZERZONY roczny obejmuje następujące Usługi:

27. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
28. Uproszczony audyt PKPiR
29. Wnioski:
• do GUS
• o wydanie WIS
• o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
30. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
31. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
32. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
33. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
34. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
35. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
• opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
• opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
• opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
36. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
37. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
• odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
• powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
• usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
• zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
38. Dostęp do:
• szkoleń podatkowych
• webinarów
• tergetowanego newslettera/alertu podatkowego
39. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

IV. Pakiet Premium

Pakiet Premium obejmuje następujące Usługi:

1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
2. Konsultacje z radcą prawnym – nielimitowany dostęp do konsultacji prawnych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
3. Uproszczony audyt PKPiR
4. Wnioski:
• do GUS
• o wydanie WIS
• o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
5. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
6. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
7. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24 i zmiany w systemie S24
8. Analiza umów do 10 stron przeliczeniowych
9. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
10. Dostęp do wzorów uchwał i innych dokumentów korporacyjnych udostępnionych w panelu klienta
11. Dostosowanie ww. wzorów umów, uchwał i innych dokumentów do potrzeb klienta, jeżeli wzór dokumentu nie przekracza 10 stron przeliczeniowych
12. Krótkie opinie prawne oraz podatkowe, w tym:
• opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
• opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
• opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
• opinie w zakresie obowiązków z zakresu AML/MDR/RODO; w zakres nie wchodzi natomiast kompleksowe wdrożenie procedur w zakresie tych obowiązków
• opinie w zakresie estońskiego CIT
13. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
14. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
• odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
• powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
• usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
• zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
15. Dostęp do:
• szkoleń podatkowych
• webinarów
• targetowanego newslettera/alertu podatkowego
16. Opracowania do materiałów publikowanych na YT
17. Analiza wskaźnikowa sp. z o.o. raz na kwartał

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

V. Pakiet Premium Duży

Pakiet Premium Duży obejmuje następujące Usługi:

1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
2. Konsultacje z radcą prawnym – nielimitowany dostęp do konsultacji prawnych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
3. Jeden raz w roku konsultacja ze Sławomirem Mentzenem
4. Uproszczony audyt PKPiR
5. Wnioski:
• do GUS
• o wydanie WIS
• o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
6. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
7. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
8. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24 i zmiany w systemie S24
9. Analiza umów do 10 stron przeliczeniowych
10. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
11. Dostęp do wzorów regulaminów i OWU udostępnionych w panelu klienta larię
12. Dostęp do wzorów uchwał i innych dokumentów korporacyjnych udostępnionych w panelu klienta
13. Dostosowanie ww. wzorów umów, uchwał i innych dokumentów do potrzeb klienta, jeżeli dokument nie przekracza 10 stron przeliczeniowych
14. Przygotowanie umowy/uchwały/regulaminu do 5 stron przeliczeniowych według potrzeb klienta
15. Krótkie opinie prawne oraz podatkowe, w tym:
• opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
• opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
• opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
• opinie w zakresie obowiązków z zakresu AML/MDR/RODO; w zakres nie wchodzi natomiast kompleksowe wdrożenie procedur w zakresie tych obowiązków
• opinie w zakresie estońskiego CIT
16. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
17. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
• odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
• powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
• usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
• zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
• nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
18. Dostęp do:
• szkoleń podatkowych
• webinarów
• tergetowanego newslettera/alertu podatkowego
19. Opracowania do materiałów publikowanych na YT
20. Analiza wskaźnikowa sp. z o.o. raz na kwartał

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.