pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Załącznik nr 1 do regulaminu Mentzen+

I A. Pakiet Podstawowy miesięczny

Pakiet Podstawowy miesięczny obejmuje następujące Usługi:

 1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
 2. Uproszczony audyt PKPiR
 3. Wnioski:
   • do GUS
   • o wydanie WIS
   • o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
 4. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
 5. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
 6. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
 7. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
 8. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
 9. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
   • opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
   • opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
   • opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
 10. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
 11. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
   • odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
   • powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
   • usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
   • zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
 12. Dostęp do:
   • szkoleń podatkowych
   • webinarów
   • targetowanego newslettera/alertu podatkowego
 13. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.

Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

 

 

I B. Pakiet Podstawowy roczny

Pakiet Podstawowy roczny obejmuje następujące Usługi:

 1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
 2. Uproszczony audyt PKPiR
 3. Wnioski:
   • do GUS
   • o wydanie WIS
   • o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
 4. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
 5. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
 6. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
 7. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
 8. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
 9. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
   • opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
   • opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
   • opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
 10. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
 11. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
   • odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
   • powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
   • usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
   • zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
 12. Dostęp do:
   • szkoleń podatkowych
   • webinarów
   • targetowanego newslettera/alertu podatkowego
 13. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

 

II A. Pakiet Średni miesięczny

Pakiet Średni miesięczny obejmuje następujące Usługi:

 1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
 2. Uproszczony audyt PKPiR
 3. Wnioski:
   • do GUS
   • o wydanie WIS
   • o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
 4. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
 5. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
 6. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
 7. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
 8. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
 9. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
   • opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
   • opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
   • opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
 10. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
 11. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
   • odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
   • powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
   • usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
   • zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
 12. Dostęp do:
   • szkoleń podatkowych
   • webinarów
   • targetowanego newslettera/alertu podatkowego
 13. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.

Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

 

II B. Pakiet Średni roczny

Pakiet Średni roczny obejmuje następujące Usługi:

 1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
 2. Uproszczony audyt PKPiR
 3. Wnioski:
   • do GUS
   • o wydanie WIS
   • o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
 4. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
 5. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
 6. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
 7. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
 8. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
 9. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
   • opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
   • opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
   • opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
 10. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
 11. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
   • odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
   • powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
   • usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
   • zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
 12. Dostęp do:
   • szkoleń podatkowych
   • webinarów
   • tergetowanego newslettera/alertu podatkowego
 13. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

 

III A. Pakiet STANDARD miesięczny

Pakiet STANDARD miesięczny obejmuje następujące Usługi:

 1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
 2. Uproszczony audyt PKPiR
 3. Wnioski:
   • do GUS
   • o wydanie WIS
   • o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
 4. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
 5. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
 6. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
 7. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
 8. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
 9. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
  1. opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
  2. opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
  3. opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
 10. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
 11. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
  1. odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
  2. powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
  3. usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
  4. zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
  5. nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
  6. nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
  7. nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
  8. nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
 12. Dostęp do:
  1. szkoleń podatkowych
  2. webinarów
  3. targetowanego newslettera/alertu podatkowego
 13. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.

Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

 

III B. Pakiet STARNDARD roczny

Pakiet STANDARD roczny obejmuje następujące Usługi:

 1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
 2. Uproszczony audyt PKPiR
 3. Wnioski:
   • do GUS
   • o wydanie WIS
   • o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
 4. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
 5. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
 6. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
 7. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
 8. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
 9. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
  1. opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
  2. opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
  3. opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
 10. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
 11. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
  1. odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
  2. powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
  3. usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
  4. zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
  5. nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
  6. nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
  7. nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
  8. nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
 12. Dostęp do:
  1. szkoleń podatkowych
  2. webinarów
  3. targetowanego newslettera/alertu podatkowego
 13. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

 

III C. Pakiet STARNDARD ROZSZERZONY roczny

Pakiet STANDARD ROZSZERZONY roczny obejmuje następujące Usługi:

 1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
 2. Uproszczony audyt PKPiR
 3. Wnioski:
  1. do GUS
  2. o wydanie WIS
  3. o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
 4. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
 5. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
 6. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24
 7. Weryfikacja stałych umów o współpracy B2B zawartych z głównym zleceniodawcą
 8. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
 9. Krótkie opinie podatkowe, w tym:
  1. opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
  2. opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
  3. opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
 10. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
 11. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
  1. odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
  2. powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
  3. usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
  4. zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
  5. nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
  6. nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
  7. nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
  8. nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
 12. Dostęp do:
  1. szkoleń podatkowych
  2. webinarów
  3. tergetowanego newslettera/alertu podatkowego
 13. Opracowania do materiałów publikowanych na YT

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

 

IV. Pakiet Premium

Pakiet Premium obejmuje następujące Usługi:

 1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
 2. Konsultacje z radcą prawnym – nielimitowany dostęp do konsultacji prawnych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
 3. Uproszczony audyt ksiąg rachunkowych
 4. Wnioski:
   • do GUS
   • o wydanie WIS
   • o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
 5. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
 6. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
 7. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24 i zmiany w systemie S24
 8. Analiza umów do 10 stron przeliczeniowych
 9. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
 10. Dostęp do wzorów uchwał i innych dokumentów korporacyjnych udostępnionych w panelu klienta
 11. Dostosowanie ww. wzorów umów, uchwał i innych dokumentów do potrzeb klienta, jeżeli wzór dokumentu nie przekracza 10 stron przeliczeniowych
 12. Krótkie opinie prawne oraz podatkowe, w tym:
  • opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
  • opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
  • opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
  • opinie w zakresie obowiązków z zakresu AML/MDR/RODO; w zakres nie wchodzi natomiast kompleksowe wdrożenie procedur w zakresie tych obowiązków
  • opinie w zakresie estońskiego CIT
 13. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
 14. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
  • odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
  • powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
  • usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
  • zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
  • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
  • nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
  • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
  • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
 15. Dostęp do:
  • szkoleń podatkowych
  • webinarów
  • targetowanego newslettera/alertu podatkowego
 16. Opracowania do materiałów publikowanych na YT
 17. Analiza wskaźnikowa sp. z o.o. raz na kwartał

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.

 

V. Pakiet Premium Duży

Pakiet Premium Duży obejmuje następujące Usługi:

 1. Hotline podatkowy – nielimitowany dostęp do konsultacji podatkowych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
 2. Konsultacje z radcą prawnym – nielimitowany dostęp do konsultacji prawnych, przy założeniu dostępności konsultantów. Dostępność zależy od zainteresowania usługobiorców w danej godzinie, dniu, tygodniu czy miesiącu
 3. Jeden raz w roku konsultacja ze Sławomirem Mentzenem
 4. Uproszczony audyt ksiąg rachunkowych
 5. Wnioski:
   • do GUS
   • o wydanie WIS
   • o wydanie interpretacji indywidualnej, z wyłączeniem wniosków dotyczących ulg podatkowych
 6. Opiniowanie stawek VAT w obrocie krajowym
 7. Pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
 8. Rejestracja spółek za pośrednictwem S24 i zmiany w systemie S24
 9. Analiza umów do 10 stron przeliczeniowych
 10. Dostęp do wzorów umów handlowych udostępnionych w panelu klienta
 11. Dostęp do wzorów regulaminów i OWU udostępnionych w panelu klienta
 12. Dostęp do wzorów uchwał i innych dokumentów korporacyjnych udostępnionych w panelu klienta
 13. Dostosowanie ww. wzorów umów, uchwał i innych dokumentów do potrzeb klienta, jeżeli dokument nie przekracza 10 stron przeliczeniowych
 14. Przygotowanie umowy/uchwały/regulaminu do 5 stron przeliczeniowych według potrzeb klienta
 15. Krótkie opinie prawne oraz podatkowe, w tym:
   • opinie w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych
   • opinie w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem oraz stawki ryczałtu
   • opinia co do formy prawnej prowadzonej działalności i formy opodatkowania
   • opinie w zakresie obowiązków z zakresu AML/MDR/RODO; w zakres nie wchodzi natomiast kompleksowe wdrożenie procedur w zakresie tych obowiązków
   • opinie w zakresie estońskiego CIT
 16. Wsparcie w kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku dochodowego (bez reprezentacji przed organem oraz z wyłączeniem kontroli w sprawie IP BOX dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu
 17. Reprezentacja przed WSA i NSA w sprawie skarg na interpretacje indywidualne w poniższych sprawach, z wyłączeniem udziału w posiedzeniach sądu:
   • odliczenia komplementariusza w ramach zaliczek na podatek dochodowy
   • powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na estońskim CIT (ukryte zyski)
   • usługi pośrednictwa komercyjnego, doradztwa, szkoleń lub wsparcia administracyjnego świadczone na rzecz spółki przez członka zarządu, w tym w ramach estońskiego CIT (ukryte zyski)
   • zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. kosztów uzyskania przychodów
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia co do stawki ryczałtu
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. stawki VAT dla cesji deweloperskich
   • nieprawidłowego rozstrzygnięcia ws. zwolnienia przedmiotowego w VAT dla prywatnego nauczania
 18. Dostęp do:
   • szkoleń podatkowych
   • webinarów
   • tergetowanego newslettera/alertu podatkowego
 19. Opracowania do materiałów publikowanych na YT
 20. Analiza wskaźnikowa sp. z o.o. raz na kwartał

Wynagrodzenie godzinowe za wykonanie usług niewymienionych powyżej – 300 zł netto za 1 godzinę.
Czas podróży związanej za świadczeniem takich usług rozliczany jest w proporcji 2:1 – każda godzina spędzona w podróży przez pracownika Kancelarii traktowana jest jako 30 min świadczenia usług.