Załącznik nr 1 do regulaminu usługi Mentzen Plus

Pakiet Podstawowy miesięczny

Pakiet Podstawowy miesięczny obejmuje następujące Usługi:
• Hotline podatkowy
• Uproszczony audyt KPiR
• Wnioski do GUS
• Wnioski o WIS
• Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
• Zakładanie JDG
• Zakładanie spółek przez S24
• Weryfikacja umów B2B
• Drafty umów
• Interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków o IP BOX i B+R
• Krótkie opinie podatkowe
• Opinie IP BOX
• Opinie B+R
• Opinie ryczałt
• Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu bez kosztów dojazdu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
• Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
• Szkolenia podatkowe
• Webinary
• Opracowania do materiałów publikowanych na YT
• Targetowany newsletter/alert podatkowy

 

Pakiet Podstawowy roczny

Pakiet Podstawowy roczny obejmuje następujące Usługi:
• Hotline podatkowy
• Uproszczony audyt KPiR
• Wnioski do GUS
• Wnioski o WIS
• Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
• Zakładanie JDG
• Zakładanie spółek przez S24
• Weryfikacja umów B2B
• Drafty umów
• Interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków o IP BOX i B+R
• Krótkie opinie podatkowe
• Opinie IP BOX
• Opinie B+R
• Opinie ryczałt
• Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu bez kosztów dojazdu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
• Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
• Szkolenia podatkowe
• Webinary
• Opracowania do materiałów publikowanych na YT
• Targetowany newsletter/alert podatkowy

 

Pakiet Średni miesięczny

Pakiet Średni miesięczny obejmuje następujące Usługi:
• Hotline podatkowy
• Wnioski do GUS
• Wnioski o WIS
• Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
• Zakładanie JDG
• Zakładanie spółek przez S24
• Weryfikacja umów B2B
• Drafty umów
• Interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków o IP BOX i B+R
• Krótkie opinie podatkowe
• Uproszczony audyt KPiR
• Opinie IP BOX
• Opinie B+R
• Opinie ryczałt
• Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
• Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu bez kosztów dojazdu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
• Webinary
• Szkolenia podatkowe
• Targetowany newsletter/alert podatkowy
• Opracowania do materiałów publikowanych na YT

 

Pakiet Średni roczny

Pakiet Średni roczny obejmuje następujące Usługi:
• Hotline podatkowy
• Wnioski do GUS
• Wnioski o WIS
• Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
• Zakładanie JDG
• Zakładanie spółek przez S24
• Weryfikacja umów B2B
• Drafty umów
• Interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków o IP BOX i B+R
• Krótkie opinie podatkowe
• Uproszczony audyt KPiR
• Opinie IP BOX
• Opinie B+R
• Opinie ryczałt
• Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
• Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu bez kosztów dojazdu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
• Webinary
• Szkolenia podatkowe
• Targetowany newsletter/alert podatkowy
• Opracowania do materiałów publikowanych na YT

 

Pakiet Premium

Pakiet Premium obejmuje następujące Usługi:
• Wnioski do GUS
• Wnioski o WIS
• Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
• Zmiany w umowach S24
• Zakładanie JDG
• Zakładanie spółek przez S24
• Weryfikacja umów B2B
• Drafty umów
• Analiza wskaźnikowa spółki z o.o. Raz na kwartał
• Interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków o IP BOX i B+R
• Krótkie opinie podatkowe
• Hotline podatkowy
• Konsultacje z radcą prawnym
• Opinie IP BOX
• Opinie B+R
• Opinie ryczałt
• Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
• Regulaminy
• MDR/RODO/VAT
• Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu bez kosztów dojazdu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
• Uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu
• Opinia CIT estoński
• Webinary
• Szkolenia podatkowe
• Targetowany newsletter/alert podatkowy
• Opracowania do materiałów publikowanych na YT

 

Pakiet Premium Duży

Pakiet Premium Duży obejmuje następujące Usługi:
• Wnioski do GUS
• Wnioski o WIS
• Opiniowanie stawek VAT (VAT krajowy)
• Zmiany w umowach S24
• Zakładanie JDG
• Zakładanie spółek przez S24
• Weryfikacja umów B2B
• Drafty umów
• Analiza wskaźnikowa spółki z o.o. raz na kwartał
• Interpretacje podatkowe z wyłączeniem wniosków o IP BOX i B+R
• Krótkie opinie podatkowe
• Hotline podatkowy
• Konsultacje z radcą prawnym
• Opinie IP BOX
• Opinie B+R
• Opinie ryczałt
• Opinia podatkowa co do formy prawnej i formy opodatkowania
• Raz w roku konsultacja ze Sławomirem Mentzenem
• Regulaminy
• MDR/RODO/VAT
• Wsparcie w kontrolach podatkowych z PIT/CIT/Ryczałt (z wyłączeniem kontroli w sprawie IP Box dla osób, które nie korzystały z naszego wsparcia przy skorzystaniu z ulgi) do 10 godzin w miesiącu bez kosztów dojazdu – wsparcie powyżej 10 godzin w miesiącu oraz ewentualne związane z tym koszty dojazdu wyceniane są indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą
• Uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu
• Opinia CIT estoński
• Szkolenia podatkowe
• Targetowany newsletter/alert podatkowy
• Opracowania do materiałów publikowanych na YT
• Webinary