Ryczałtowiec dwóch składek bać się nie musi

Ryczałtowiec dwóch składek bać się nie musi

Jak policzyć składkę?   Podstawą składki zdrowotnej jest 9% z 60/100/180% przeciętnego wynagrodzenia (dalej: PW) w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego na IV kwartał roku poprzedniego. PW w IV kwartale 2021 r. wyniosło 6221,04 zł. To, z jakiego procentu PW będziemy...