Doradztwo podatkowe

Co się zmieni w podatku od spadków i darowizn w 2023 r.?

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

08 marca 2023
Opodatkowanie spadków i darowizn nie od dziś budzi wiele kontrowersji. Ustawa z dnia 1983 r. została niedawno znowelizowana. Zmienione zostały przepisy, które od lat wyznaczały próg opodatkowania. Sprawdźmy czy zmiany, które mają wejść w życie na początku lipca faktycznie będą dla podatników tak korzystne.

Obecna forma przepisów

 

O specyfice podatku od spadków i darowizn powstał już artykuł na łamach bloga naszej Kancelarii. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nim, ponieważ niniejsza treść będzie dotyczyła głównie zmian w ww. zakresie. Oba artykuły będą zatem uzupełnieniem dla siebie.

To, co zapewne jest najbardziej interesujące dla większości z Państwa, to odpowiedź na pytanie „czy moja darowizna będzie opodatkowana?”. Nie da się ukryć, że bezpośrednio z potencjalnym obowiązkiem podatkowym są powiązane limity w podatku od spadków i darowizn. Ich przekroczenie może wygenerować obowiązek zapłaty podatku.

 

Obecne limity prezentują się następująco:

1) 10 434 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 7878 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3) 5308 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Warto pamiętać, iż nie są to limity dotyczące pojedynczego nabycia (czyli w tym przypadku otrzymania darowizny, spadku). Limit ten obejmuje także okres 5-ciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych od danej osoby. Powyższe oznacza, że otrzymanie kilku darowizn, od kilku różnych podmiotów będzie podlegało pod osobne limity. Jeśli jednak zostaniemy obdarowani kilkukrotnie przez tę samą osobę, obowiązuje nas jeden limit dla wszystkich darowizn z roku dokonania czynności oraz 5 lat wstecz.

 

Proponowane zmiany od 1 lipca 2023 r.

 

Początkowo wydawało się, że zmiany będą miały charakter wyłącznie pozytywny. Planowane było podniesienie kwot wolnych od opodatkowania, natomiast w późniejszym czasie dodano pewne zmiany. Niestety, przyćmiły one potencjalne korzyści.

 

Zacznijmy jednak od pozytywnych zmian – rozważa się podniesienie kwot wolnych od opodatkowania. Jeśli przepisy wejdą w życie, już od 1 lipca 2023 roku limity będą wyglądały następująco:

1) 36 120 zł (wcześniej 10 434 zł) – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 27 090 zł (wcześniej 7878 zł) – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3) 18 060 zł (wcześniej 5308 zł) – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Brzmi nieźle, prawda? Niestety wszystko da się zepsuć…

 

Razem z powyższą zmianą będzie wiązać się wprowadzenie tzw. limitów zbiorczych obejmujących sumę wszystkich otrzymanych darowizn od danej grupy podatkowej. W obecnej chwili proponowane są one w następującej wysokości:

1) 108 360 zł – jeżeli nabywcami są osoby zaliczane do I grupy podatkowej;

2) 81 270 zł – jeżeli nabywcami są osoby zaliczane do II grupy podatkowej;

3) 54 180 zł – jeżeli nabywcami są osoby zaliczane do III grupy podatkowej.

 

Do tej pory ograniczenia tego typu nie istniały. Jeśli proponowane przepisy wejdą w życie, może okazać się, że uderzą np. w zbiórki internetowe. Obecnie każdą wpłatę rozpatruje się osobno, natomiast może okazać się, że w przyszłości będzie trzeba je dodatkowo sumować. W przypadku przekroczenia powyższych limitów, powstanie obowiązek zapłaty podatku. Warto zastanowić się, także co z twórcami, którzy otrzymują darowizny od swoich fanów. Oni również powinni zwrócić szczególną uwagę na nowe regulacje.

 

Darowizny w grupie zerowej

 

W zakresie darowizn dokonywanych na rzecz najbliższych nie są rozważane zmiany. Oznacza to, że nadal będzie możliwe przekazywanie majątku osobom należącym do tzw. grupy zerowej bez podatku. Należy mieć jednak na uwadze obowiązek złożenia druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dokonania darowizny. W przeciwnym razie, w przypadku wykrycia niedopełnienia obowiązku zgłoszeniowego w niektórych sytuacjach grozi nam stawka sankcyjna w wysokości 20% wartości.

 

Podsumowanie

 

Trudno jednoznacznie określić pozytywny lub negatywny aspekt proponowanych zmian. Podwyższenie kwot wolnych jest na pewno sporym plusem, natomiast wprowadzenie tzw. limitów zbiorczych przyćmiewa pozytywne walory nowelizacji. Argumentacją, w tym przypadku jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy, natomiast niewykluczone, iż limity te dotkną np. zbiórki internetowe dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: