pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

SLIM VAT 3 przesunięty na 1 kwietnia 2023 roku

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

08 grudnia 2022
Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację projektu ustawy, wprowadzającej zmiany do ustawy o VAT – tzw. pakiet SLIM VAT 3. Stosownie do zapowiedzi MF, celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników, podatku od towarów i usług.

Zmiany obejmują m.in.:

 

 • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro,
 • konsolidację wydawania wiążących informacji,
 • rezygnację z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT,
  przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,
 • dostosowanie nakładania sankcji VAT, do wytycznych ze strony Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Szerzej o pierwotnych założeniach projektu pisaliśmy w artykule: „Co przyniesie
„SLIM VAT 3”? – czyli planowane zmiany w podatku VAT”.

 

Co istotne i warte podkreślenia, pierwotnie SLIM VAT 3 miał wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Data ta została jednak przesunięta na 1 kwietnia 2023 roku.

 

Obecnie, w stosunku do pierwotnej wersji projektu, usunięto m.in.:

 

 • możliwość rezygnacji z wystawiania faktur zaliczkowych i ograniczenia się
  do wystawienia faktury rozliczeniowej, w której uwzględni się całość transakcji, jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki i transakcji powstanie w tym samym okresie,
 • rozszerzenie zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
  na fundusze z siedzibą w innych państwach UE.

 

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach związanych z wejściem w życie wyżej opisanego projektu.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: