Kompendium wiedzy o PPK

Kompendium wiedzy o PPK

Co to jest PPK? Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (czyli PPK)? Krótko mówiąc, jest to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania. Do opłacanych przez pracownika składek część dokłada pracodawca oraz państwo. Celem PPK jest zagwarantowanie pracownikom...