TSUE: umowa może zostać uznana za fakturę VAT

TSUE: umowa może zostać uznana za fakturę VAT

W wyroku z dnia 29 września 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”, „Trybunał”) w sprawie o sygnaturze C-235/21 dotyczącej spółki Raiffeisen Leasing stwierdził, że umowa, po której zawarciu strony nie wystawiły faktury, może zostać uznana...