Jak opodatkowana jest praca na czarno?

Jak opodatkowana jest praca na czarno?

Zatrudnienie w szarej strefie kojarzy się zwykle z wielką oszczędnością podatkową. Stąd wielu pracodawców i niektórzy pracownicy naprawdę ochoczo podchodzą do tego typu praktyk. Oczywiście zgodnie z dewizą “Jedyne słuszne podatki to brak podatków!” można by uznać, że...
Jak poprawnie opłacić wniosek?

Jak poprawnie opłacić wniosek?

Opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zależy od tego, ile zdarzeń przyszłych i stanów faktycznych opisuje nasz wniosek. Uregulowane zostało to w art. 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa. Z punktu widzenia niniejszego wpisu...