Ulga konsolidacyjna pod lupą

Ulga konsolidacyjna pod lupą

Jakie warunki musisz spełnić, żeby skorzystać z ulgi? Podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z ulgi konsolidacyjnej, zostali objęci koniecznością spełnienia łącznie określonych warunków: spółka, której udziały lub akcje są nabywane, ma siedzibę lub zarząd na...