Pożyczki udzielane przez pracodawcę

Pożyczki udzielane przez pracodawcę

Różne formy pomocy materialnej udzielane przez pracodawcę mogą być korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza w dobie szalejącej inflacji. Najczęściej pomoc materialna udzielana jest w formie zapomóg lub pożyczek. Zapomoga to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana...