Nauka bez wad! (bez VAT)

Nauka bez wad! (bez VAT)

Co do zasady usługi szkoleniowe są opodatkowane stawką podstawową 23% podatku VAT. Ustawodawca przewidział jednak szereg zwolnień dla usług szkoleniowych. Ze zwolnienia korzystają usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem...
Zwolnienie z VAT dla zawodów medycznych

Zwolnienie z VAT dla zawodów medycznych

Kto wykonuje zawód medyczny?   Zawód medyczny definiuje ustawa o działalności leczniczej. Przepisy tej ustawy uznają za osobę wykonującą zawód medyczny zarówno osobę uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie oddzielnych przepisów jako i osobę, która...