pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Doradztwo podatkowe

Co może stać się podczas kontroli na estońskim CIT

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

02 czerwca 2023

Pierwszy kontakt 

 

W pierwszej kolejności otrzymasz zawiadomienie. Kontrola zostanie wszczęta w okresie od 7 do 30 dnia od jego doręczenia (na podstawie doręczenia upoważnienia). W upoważnieniu zostanie wskazany zakres kontroli.  

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na fakt, że takich obowiązków spółka na estońskim CIT ma sporo, organ ma spore pole do popisu. 

 

Co może pójść nie tak 
 

Organ może przykładowo zweryfikować czy:  

  • podatnik spełnia kryterium zatrudnienia,
  • czy dochodziło do transakcji i przepływów środków na linii spółka – wspólnik i czy takich transakcji nie można uznać za ukryte zyski,
  • czy spółka nie prowadziła działalności wykluczającej z opodatkowania ryczałtem,
  • czy w przypadku wypłaty zysku, powstania ukrytych zysków, w odpowiednim terminie dochodziło do płatności podatku,
  • czy spółka korzystająca z ryczałtu nie miała udziałów w innych spółkach.

Konsekwencje kontroli mogą okazać się bardzo nieprzyjemne i skutkować utratą prawa do ryczałtu wstecznie. 

I przykład  

Podatnik w roku 2023 zobowiązany jest do zatrudnienia 3 pracowników (lub też ponoszenia 3 krotności kosztów średniego miesięcznego wynagrodzenia zatrudniając osoby na podstawie innych umów cywilnoprawnych). Takiego warunku nie spełnił, więc z końcem roku 2023 stracił prawo do opodatkowania ryczałtem. W roku 2024 podatnik nie miał więc prawa do korzystania z CIT – u Estońskiego. Przeprowadzono kontrolę, która zakończyła się w listopadzie 2024 roku i stwierdzono, że z uwagi na brak spełnienia kryterium zatrudnienia w roku 2023, podatnik musi zapłacić zaległy podatek dochodowy na zasadach ogólnych za rok 2024 wraz z ustawowymi odsetkami. 

 
II przykład 

W 2022 roku wspólnik udzielił spółce oprocentowanej pożyczki, nie rozpoznano dochodu z tzw. ukrytych zysków od odsetek od tej pożyczki. W roku 2024 zakończyła się kontrola, a w protokole stwierdzono, że podatek od odsetek wypłaconych w roku 2022 powinien zostać zapłacony do 20 dnia następnego miesiąca od dnia wypłaty danej raty wraz z odsetkami od tej raty. Przykładowo: pierwsza rata została spłacona wraz z odsetkami dnia 1 kwietnia 2022, więc do 20 maja należało zapłacić 10% lub 20% podatek od dochodu z ukrytych zysków od kwoty zapłaconych odsetek. W przypadku kolejnych rat schemat działałby analogicznie. 

 

Czy zawsze warto akceptować ustalenia protokołu kontroli? 

 

Oczywiście, że nie. Przykładowo przez długi czas Krajowa Informacja Skarbowa stała na stanowisko, że pożyczka udzielona przez spółkę do wspólnika stanowi ukryty zysk (w całej kwocie). Sądy administracyjne (np. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 12 maja 2023 roku o sygnaturze I SA/Gl/93/23) przyjmują bardziej liberalne stanowisko stwierdzając, że ukrytym zyskiem pożyczka byłaby tylko, jeśli transakcja wykonana byłaby z prawem do udziału w zysku. Z uwagi na fakt, że CIT Estoński został spopularyzowany dopiero w ubiegłym roku, to takich niepewności mamy wiele. 

 Warto wiec walczyć i nie pozostawać biernym wobec działań fiskusa. Praktyka pokazuje, że (całe szczęście) często profiskalne podejście nie jest akceptowane przez sądy administracyjne. 

 

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: