Formy opodatkowania JDG

Formy opodatkowania JDG

Formy opodatkowania W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zostały przewidziane 4 formy opodatkowania: – opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa); – podatek liniowy; – ryczałt od przychodów...
IP Box nie tylko dla programistów

IP Box nie tylko dla programistów

Program komputerowy jako kwalifikowane IP Ulga IP Box umożliwia preferencyjne opodatkowanie uzyskiwanych dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Kwalifikowanym prawem własności intelektualnej są m.in. prawa autorskie do programów komputerowych....